VEGA Anaokulundan Güne Merhaba...

VEGA Anaokulunda güne Sardunya Catering'in hazırladığı zengin, besleyici ve sağlıklı bir kahvaltı ile başlarız. Kahvaltı sonrası sınıfımıza dönerek günümüzü planlamak üzere çember zamanına katılırız.

Eğitim programımızda sorgulama, öğrenmenin doğal parçasıdır. Günümüzü planlamanın önemini küçük yaştan itibaren öğreniriz. Tüm öğrenme ortamlarımız bunun üzerine kurulmuştur.

Okul öncesi programımızda eğitim-öğretim dili İngilizce ve Türkçedir. Her sınıfta bir Türkçe bir de İngilizce sınıf öğretmeni ortak olarak dersleri yürütürler.

Programımız 6 temel gelişim alanına yönelik etkinlikler içerir. Bu etkinliklerde öğrencilerimiz, toplumda değer gören ve güvenli bireyler olmayı, işbirliği içinde çalışmayı, akademik etkinliklere karşı olumlu bir tutum geliştirmeyi ve uygun sürelerde etkinliklerini tamamlamayı öğrenirler. Öğrencilerimiz bu temel becerilerini geliştirerek birer lider olma yolunda ilk adımlarını atarlar.

Atölye Çalışmaları

Anaokulumuzda GEMS Eğitimi

GEMS Eğitimi dünyada farklı ülkelerde eğitimcilerin buluştuğu bir editörler topluluğu tarafından anaokulu 3 yaştan başlayan 12. sınıf öğrencilerini kapsayan Fen Bilgisi ve Matematik derslerinde yapılan bir uygulamadır. Sorgulama ünitesinin açık uçlu ana fikrinden yola çıkarak ilgili bilgi temasına uyan çalışma öğretmen tarafından seçilir ve sınıfta öğrencilerle birlikte eğitim anlayışıyla uygulanmaktadır.

Fen ve Matematik Atölyeleri

Sayı bilinci, ölçme kavramı, şekil ve uzam kavramlarına yönelik faaliyetlere katılarak matematiksel düşünce becerisi kazanırlar.

Bilim Eğitimi

Yaşadıkları dünya ve içinde bulundukları çevreyi inceleyerek ve gözlemleyerek doğa bilimlerini öğrenirler.

Yeteneklerin Keşfi

Müzik ve Sanat Atölyeleri

VEGA anaokulunda öğrencilerimizin kişisel gelişimine önem verir ve onların ufuklarını açarak ileri bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamaya ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışırız. Çocuklar ince ve kaba motor becerilerine yönelik oyunlar oynar ve kendilerini ifade etme yöntemleri ararlar.

ORFF Eğitimi

ORFF eğitimi çocukların hareket, oyun, müzik ve dans konusunda aldıkları eğitim şeklidir. Sınıflarımızda öğrencilerimizle birlikte hareketten dansa, oyundan müziğe geçişler yaparak ders işlemekteyiz. Derslerimizde melodik ve vurmalı ORFF enstrümanları / çalgı aletleri kullanmaktayız. Öğrencilerimizin kendilerini ifade ederken rahat oldukları konumu bulmaları için istasyon çalışmalarıyla onlara bu fırsatı tanıyoruz.

Beden Eğitimi - Jimnastik

Beden Eğitimi ve Jimnastik derslerimizde öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerini, öz bakım, düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmek üzerine kurulu bir programımız vardır. Bireysel sporlar ile özsaygısını artıran, kendine güvenen; grup oyunları ile de paylaşmayı bilen ve daha sosyal olabilen öğrenciler yetiştiriyoruz.

Öğrencilerimize farklı spor branşları ile vakit geçirmelerini sağlayacak olanakları ve fiziksel koşulları sağlayarak denge koordinasyonu gelişmiş, hayata daha heyecanla bakan, mutlu ve yaşam kalitesi yükselen çocuklarla daha keyifli bir okul süreci yaşıyoruz.

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersinde amacımız, öğrencilerimize sanatsal ortamlar sağlayarak onların duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlamak ve özgüven kazandırmaktır.

Görsel Sanatlar öğretmenimiz eşliğinde her yaş grubu öğrencilerimizle, gerçekleştirilen Görsel Sanatlar derslerimiz bu faaliyet için oluşturulan Resim Atölyemizde uygulanmaktadır.

Sanat etkinlikleri çocuğa, yeni arkadaşlıklar kurmayı, paylaşmayı, işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayı öğretir.

Sanat etkinlikleri öğrencilerimizin; çevresine duyarlı olmasını, hayal güçlerini kullanmasını, hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri fark etmesini, kendilerini ifade etmelerini sağlar.

3-5 yaş öğrencilerimizde Görsel Sanatlar dersi psikolojik açıdan çocuğu bizlere tanıtmaya yarayan bir araç olduğu gibi, onun zekâ, kişilik ve yakın çevre özelliklerini yansıtan bir ifade aracı olarak da büyük bir önem taşır.

Küçük yaşlarda, sözcüklerden daha güçlü bir anlatım aracı olan Görsel Sanatlar, bizlere çocuğun iç dünyası ve büyüme süreci hakkında önemli bilgiler verir.

VEGA Okullarında Rehberlik Servisi

VEGA Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, her öğrenci için özel, kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapmaktadır. Temel amaçlarından biri çocuğun gelişim takibini yapmak, diğeri ise yaşanan zorlukları soruna dönüşmeden tespit etmek ve önlemeye destek olmaktır. Kısaca, okulumuzdaki rehberlik anlayışını "Gelişimsel ve Önleyici" olarak tanımlayabiliriz. Bu doğrultuda Rehberlik Servisi, öğrencilerin;

Kendilerini tanımalarına,

Sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine,

Kendine-başkalarına saygılı olmalarına,

Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine,

İlgi alanlarına ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı,

Kariyer planlamasına başlamayı hedeflemektedir.

VEGA Okullarında, velilere de çocuklarının gelişim dönemlerini daha iyi anlamaları ve onlara olumlu destek olmaları için yıl içinde seminerler yapılmaktadır.

VEGA Anaokulunda Dil Öğrenimi

Anaokulumuzda dil öğrenme diğer öğrenmelerden soyutlanan ayrı bir disiplin değildir. Sosyal ve kişisel gelişimin bir parçası olmasının yanı sıra, okulumuzdaki dil öğrenimi akademik, bilişsel gelişim ve bilginin yapılandırılması için çok büyük önem taşır. Kültürlerarası anlayışı destekleyen uluslararası eğitim kavramı için birden fazla dilde iletişim kurabilmek temeldir.