Bilim eğitimi ile hedefimiz öncelikle öğrencilerimizde çevreye ve doğal bilimlere karşı farkındalık yaratmak, yaratıcılıklarını desteklemektir. Matematik ve fen eğitimi öğrencilerde düşünce sisteminin bir parçası olarak ele alınır ve desteklenir. Her türlü donanıma sahip matematik, fen laboratuvarımızda ve planetaryumda öğrencilerimiz yaşayarak öğrenmeye devam ederler.

Okulumuzda Bilim eğitimi anaokulu itibarıyla başlamakta öğrencimizin VEGA Okulları'ndaki eğitim hayatı boyunca devam etmektedir.

Öğrencilerimizin bakış açılarını genişletmek uluslar arası vizyon kazandırmak akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve özgüvenlerini arttırmak için AB projeleri TÜBİTAK yarışmaları gibi ulusal ve uluslar arası yarışma ve etkinliklere katılırız. Ayrıca çeşitli sertifika programlarıyla öğrencilerimizin gelişimini takip eder ve destekleriz.