"Bir kalıp herkese uymaz"

Hepimiz birbirimizden farklıyız.

Farklı düşünür, farklı öğrenir, farklı duygular yaşarız.

Yıllarca tek bir ders programından yola çıktık.

Bizim tek bir ders programımız yoktur.

Öğrencilerimizin ne bildikleri, öğrenme stilleri, ilgilerine göre ders programları yaparız.

Öğrenme, yaptığımız ön değerlendirmeler ile elde edilen bilgiler üzerine planlanır ve düzenlenir. Bu aktiviteler cesaretlendirici, ilginç ve katılımcıdır. Gruplar esnektir.

Her öğrencimizin anaokulu 3 yaş itibaren bilgilerinin işlendiği ve takip edildiği KARİYER Dosyaları vardır.