SINIFLARIN DÜZENİ

VEGA Okullarında sınıflar hareketli ve çok yönlü olarak hazırlanmıştır. Ortalama 80 m2 üzerinde olan sınıflarda sınıf 2 bölümden oluşur. Birinci bölümde okul tahtası, öğretmen masası ve öğrencilerin sıraları bulunur. Sıralar işlenecek konunun özelliğine göre şekillenebilir. Her öğrencinin bir dolabı olduğundan sıralarda öğrencinin o zaman dilimi içinde kullanacağı ders materyali bulunur. Diğerleri öğrenci dolabındadır. Bu özellikle öğrencinin sorumluluk alması açısından çok önemlidir.

Sınıfın ikinci bölümünde okuma, etkinlik köşeleri ve dolaplar bulunur. Öğrencinin sınıf dışında bir dolabı olmakla birlikte sınıf içinde yerleştirilen renkli kutulardan her biri de bir öğrenci için kullanılır. Sınıfın her türlü materyali burada bulunur. Etkinlik köşelerinde sınıf halısı, koltuğu ve tabureleri vardır. Tabureler özellikle seçilmiştir. Etkinlik köşelerinde bile kendini kontrol edebilen alanları amacına uygun kullanabilmeyi öğrenmek asıl hedeftir.

Etkinlik masalarının üzerinde işlenen konularla ilgili materyaller düzgün ve amacına uygun şekilde yerlerini alırlar. Öğrencilerin belli zaman dilimlerinde bu materyallere kolayca ulaşması sağlanır.

Sınıfın bir kütüphanesi vardır. Kütüphanede sınıf öğrencileri tarafından kullanılan kitaplar düzenli bir şekilde yer alır.

Sınıf duvarları

Sınıf duvarlarında mutlaka bir pano vardır. Bu panoda Biliyorum, Bilmek İstiyorum ve Öğrendim alanları bulunur.

İşlenen konuyla ilgili Temel Fikir çocukların görebilecekleri bir yerde mutlaka asılıdır. Ayrıca beceri ve değerleri ifade eden panoda sınıftadır.

Her sınıfta Yabancı dillere ayrılmış bir alan mutlaka bulunur.

Yapılan her panoda başlık Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır.

Konu geçişlerinde panolar her zaman düzenlidir. Yeni çalışma yapılmadan eskisi değiştirilmez. Yırtık ve anlamını yitirmiş materyaller duvarlardan alınır.

Her çocuğun yaptığı etkinlikler, projeler ve çalışmalar mutlaka sergilenir.

Sergilenen çalışmaların süresi dolduğunda ilgili öğretmenler tarafından bu çalışmalar kaldırılır.

Öğrenci dolapları etkin ve amacına uygun olarak öğrenciler tarafından kullanılır. Belli periyotlarda bu dolapların öğrencilerin kendileri tarafından düzenlenmesi konusunda uyarıları yapılır.

Branş derslikleri branşın özelliğine göre düzenlenmiş pano ve çalışmalar buna göre hazırlanmıştır. Bunlar sergilenir. Dersin özelliğine göre içeride materyaller bulunur. Öğrencilerin branş dersliklerini kullanırken defter ve kitaplarıyla gelmeleri, derslikten ayrılırken defter ve kitaplarını dolaplarına götürmeleri sağlanır. Derslikler birçok öğrenci için ortak kullanıldığından sonrasında kitap, defter karışıklıkları ve sınıf düzensizlikleri ortaya çıkabilir.

FİZİKSEL ORTAM

Okullarımız İstanbul un en önemli yerleşim alanlarına yakındır. Ulaşım olarak bu özelliği ile öğrencilerimize kolaylık sağlamaktadır. Okulumuzda;

 • Açık ve kapalı spor alanları
 • Görsel sanatlar ve seramik atölyesi
 • Kütüphane
 • Fen Laboratuvarları
 • Matematik Laboratuvarı
 • Müzik ve orff odaları
 • Konferans Salonu
 • Hobi odaları
 • Branş derslikleri
 • Robotik ve Teknoloji Odası
 • Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır.

Sınıflarımız her öğrenme biçimine uygun teknolojik olarak tam donanımlı olarak eğitim uzmanlarının danışmanlığında oluşturulmuştur.