Yetenek Akademisi kapsamında okullarımızda öğrencilerimizin kendini tanıması ve yeteneklerini keşfetmesi ve bu keşfe uygun olarak yetenek gelişimlerinin sağlanması, ailelerin çocuklarının yetenek gelişimlerine katkı-destek sağlamaları, özgüven gelişimine de artı değer katacağı düşüncesiyle başladığımız Yetenek Akademisi çalışmaları 7 yetenek alanından oluşmaktadır.

VEGA Okulları Liselerinde Yetenek Akademisi ile Neyi Hedefliyoruz?

Liseye devam eden tüm öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının haritasını çıkarmak amacıyla yetenek testi uygulanır, öğrencilerimizin yetenekleri, yatkınlıkları, yönelimleri ve ilgilerini keşfederek üzerine çalışmalar yapılması hedeflenir. Öğrencilerin yetenekleri ne kadar erken tespit edilir ve desteklenirse, kişisel hedef ve kariyer planlarını o kadar erken ve doğru yapmış olacaktır.

Yetenek Akademilerinin Uygulanması

Yetenek Akademisi uygulama aşamalarının başında, öncelikle öğrencilerin yetenek ve ilgi haritalarının oluşturulması amacıyla lise için düzenlenmiş formlar, öğrenciler tarafından doldurulur. Öğrenciler yetenekleri doğrultusunda oluşturulan Yetenek Programı’na dahil edilerek, yıl boyunca yetenekli oldukları alanda çalışmalara katılırlar. Yılsonunda, yaptığı çalışmaların sunumu yapılarak, Kariyer Gelişim Dosyası hazırlanır. Liseden mezun olana kadar yaptığı çalışmalar gözlemci değerlendirmeleri baz alınarak ilgileri doğrultusunda okul ve meslek alanına yönlendirmeler yapılır.

Yetenek testi uygulaması lise eğitimi süresince yılda bir kez yapılır. Her öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yapılan test ile öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarında gelişmeler ve değişmeler olup olmadığı takip edilerek Kariyer Dosyasının oluşturulması, baskın yetenek alanında dikey gelişmenin gerçekleşmesi sağlanır. Bu gelişmeler doğrultusunda, bir önceki seneyle aynı ya da farklı bir yetenek alanına yönlendirilir. Her öğrenci yetenek ve ilgisi doğrultusunda "Meslekler ve Kariyer Planlama" etkinliklerine katılır.

Lise düzeyinde Yetenek Akademisi çalışmalarının yapılması; kendileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak, yetenek ve ilgilerini keşfetmelerine yardımcı olmak, meslek seçiminde yönlendirme yapmak, yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlanmak, yetenek gelişimini destekleyerek akademik başarısını arttırmak, yetenekli çocukların eğitimiyle ülke kalkınmasına ve eğitim sisteminin gelişmesine destek olmak bakımından önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Maslow’ un öğretisinde olduğu gibi kendini iyi tanıyan yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda doğru tercihler yapan bireyler, gelecekte de mutlu ve başarılı insanlar olarak "Kendini Gerçekleştirme" potansiyellerini ortaya koyarlar.

 • Yetenek Akademileri ekim ayının 3. haftasında başlar, haziran ayında sona erer. Sınıf mevcudu maximum 24 kişidir. Akademik süreçte her öğrenci yıl boyunca yapılan test sonuçları, öğretmen ve aile değerlendirmelerine göre yetenek programına dahil olur.
 • Okulun yetenek haritası çıkarılarak programlar planlanır.
 • Yetenek programlarına katılım; baskın alanlarına, grubun yetenek haritasına, ilgili öğretmenlerin görüşlerine ve velilerden alınan görüşlere göre gerçekleşir.

BRANŞ YETENEK PROGRAMLARI

VEGA Okulları Yetenek Akademisi Lise Programı’nda, Branş Yetenek Programı uygulanır. Bu program, 7 farklı branşta çalışmalarını yürütür. Her alanın içerisinde programın kapsamına göre belirlenen haftalık işleyişle öğrencilerimizin tüm alt alanlarda eğitim alması sağlanır. Programın uygulandığı alanlarda Altınbaş Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Yetenek Akademisi eğitmenleri ile çalışılır.

YETENEK AKADEMİSİ ÜRÜNLERİ

YETENEK AKADEMİSİ ÜRÜNLERİ/YETENEK ÜRÜN DOSYASI

VEGA Okulları öğrencilerimizin keşfettiğimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yerleştirildikleri alt alanlarında yaptıkları çalışmalar ürünleri sergilerler.

Katıldıkları "Yetenek Akademisinde" ürün ortaya koymak, üretmek, ürettiklerini grup arkadaşları ile paylaşmak onların yeteneklerini başkalarına sergilemede onlara büyük bir fırsat tanımaktadır.

VEGA Okulları öğrencilerimizin ürettikleri projeler, katıldıkları çalışmalarda sosyal gelişimlerini de desteklemekteyiz.

YETENEK PERFORMANS ÜRÜNLERİ

VEGA Okulları öğrencilerimizin katıldığı "Yetenek Akademisinde her öğrencinin performansı yakından takip edilir. Performans değerlendirme formları ve gözlem formları doldurularak gelişimleri spesifik olarak takip altında tutulmaktadır.

KARİYER DOSYASI

İlgi ve yeteneği doğrultusunda Yetenek Akademisine alınan VEGA Okulları öğrencilerimize ait kişisel hazırlanan/oluşturulan bir dosyadır. Dosya içerisinde öğrencinin akademideki bireysel gelişimi, grup içerisindeki gelişimi, yeteneği ve ilgisindeki değişimler kayıt altına alınır.

Öğrencimizin akademiye başladığı dönemde öz değerlendirmesi alınarak beklentilerinin ne kadarının karşılandığı sene sonu değerlendirmeye tabi tutulur.

Yılsonunda Yetenek Akademisi Sertifikası öğrencimize verilir.

YETENEK GÜNÜ/YETENEK HAFTASI

Yetenek Akademisinin farklı alanlarına hitap edecek şekilde alanlarında uzman kişiler Yetenek Günü/Yetenek Haftasındaki etkinliklerimize dâhil edilir. Öğrencimiz profesyonel kişilerle yakından tanışma/alanı ile merak ettiklerini paylaşma olanağı bulur.

Öğrencilerimiz Yetenek Gününde/Haftasında büyük bir grup karşısında çalışmalarını sergileyerek özgüvenli, kendinden emin, üreten bireyler olarak kendilerini ifade edebilme becerisini elde etmiş olurlar.