Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
EĞİTİM PROGRAMIMIZ

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

Öğrenci Danışmanlığı ve Uygulamaları

Danışmanlık sistemi ile öğrencinin, bilişsel farkındalık, bireyin kendi düşüncesinin farkında olması, herhangi bir etkinliğe yönelmeden önce gerçekleştireceklerini planlama, planlamaya ilişkin düşüncelerini düzenlemesi; faaliyet tamamlanınca da kişinin sonucun kendi düşünme performansına uygunluğunu değerlendirmesidir. Kendini fark etmesine, sorgulamasına, sorunları ile başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olmaktadır.

Okullarımızda öğrencilerimizin her birinin bir danışman öğretmeni vardır.

Danışmanlıkta, öğrencinin yaşına göre uygulanan testlerin sonuçlarına göre her bir öğrenci için ayrı teknik uygulanabilmektedir.

Yaşamı nasıl algıladığı ve kendini nasıl ifade ettiği, günlük hayatı nasıl kullandığı anlaşılmaya çalışılır.

Akademik ve sosyal gelişimi birebir takip edilir. Veli ve öğrenciye belli periyotlarda geri bildirim verilir, değerlendirme toplantıları yapılır.