Öğrenci Takip Sistemi
EN
KURUMSAL

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI

Dünya Çocuk Hakları

Ben Çocuğum ve Haklarımı Biliyorum!

  • Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Devlet, her hangi bir ayrım gözetmeksizin her çocuğun yaşama hakkını güvence altına almak ve geliştirmekle yükümlüdür.
  • Her çocuk doğuştan itibaren bir isim alma, vatandaşlık edinme, anne ve babasını tanıyıp bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir.
  • Çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu olanlar, haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanamazlar.
  • Engelli çocuklar özel muamele, eğitim ve bakım görme hakkına sahiptir.
  • Her çocuk eğitim hakkına sahiptir. Okullarda uygulanan disiplin, çocuğun saygınlığına özen göstermelidir. Verilen eğitim, çocuğu bir anlayış, barış ve hoşgörü ortamında yaşamaya hazırlamalıdır.
  • Her çocuk, erişebilecek en yüksek sağlık standardına ulaşma hakkına sahiptir. Devlet bütün çocuklara gerekli sağlık bakımının ulaştırılmasını sağlamakla yükümlüdür.
  • Devlet sözleşmede yer alan hakların gerek yetişkinler, gerekse çocuklar tarafından yaygın biçimde öğrenilmesini sağlamalıdır.
  • Her çocuk isteklerini ve düşüncelerini seçtiği bir yolla özgürce açıklama hakkına sahiptir.
  • Her çocuk dinlenme, boş zamanını değerlendirme, oyun oynama ve kültürel ve sanatsal etkinliklere eşit olarak katılma hakkına sahiptir.
  • Her çocuk; cinsler, dinler, ırklar ve etnik kökenler arası eşitlik, barış ve hoşgörü anlayışı ile insan haklarına ve temel özgürlüklere, farklı kültür ve değerlere saygılı bir eğitim görme hakkına sahiptir.
Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.