Öğrenci Takip Sistemi
EN
KURUMSAL

EĞİTİME BAKIŞ AÇISI

Eğitime Bakış Açısı

Geçmişle geleceği harmanlayan kurumumuz, öğrencilerin günümüz temel ihtiyaçlarını karşılayarak her birini var oldukları ortamın liderleri yapmayı hedeflemektedir. Her şeyden önce öğrencilerimizin kendilerindeki başarma yeteneğinin farkında olarak, yaşantıları boyunca karşılaşabilecekleri tüm sorunları çözme becerisi kazanmaları ve farklı bakış açıları geliştirebilmelerini hedefliyoruz.

Tüm bu bilgiler ışığında eğitime bakış açımız; öğrencilerimizin yüksek akademik donanıma sahip, ilgi, merak ve ihtiyaçlarını anlayabilecekleri ortamları yaratarak, yüksek motivasyonlu eğitim ortamlarında; sorumluluğu kendilerinin alabileceği, çözüm üretme becerileri geliştirebilecekleri, bilimin gücüne güvenen, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, kendini geliştirme ve yaratıcılığını kullanma alışkanlığı edinmiş, eleştirel düşünebilen, insani ve etik değerlere sahip, deneyerek, yaşayarak, ve en önemlisi mutlu olarak ilerleyebilecekleri ortamların içinde bulunabilmelerini sağlamaktır.

Hangi yaşta olursa olsun herkesin bir fikri olduğuna inanıyoruz. Okullarımızda herkesin fikirlerinin yargılanmadan, özgürce ifade edildiği, tartışıldığı bir eğitim ve sosyal ortam oluşturmaya odaklanıyoruz. Eğitime ve okula değer katan en büyük unsurların başında eğitim kadromuz geliyor. Uzun yıllardır eğitimin içerisinde yer alan, benzersiz tecrübeye sahip öğretmen ve yönetici kadromuz, dünyadaki güncel gelişmeleri takip edip uygulayarak öğrencilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi için kendilerini sürekli geliştiriyor.

Okul-öğrenci-aile uyumuna büyük önem veren bir kurum olarak sadece öğrencilerimizle değil, velilerimizle de açık, net bir iletişim kurmayı ve aynı dili kullanmayı önemsiyor ve bunu gerçekleştirmek için gerekli platformları ve yaklaşımları hayata geçiriyoruz

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi kademelerindeki eğitim öğretimde en önemli beklentimiz, öğrencilerimizin her birinin keşfettikleri becerilerini kullanmada birer lider konumunda olmaları; ülkemizin ve dünyanın nitelikli insan kaynağına katkıda bulunmalarıdır.

Vizyon

Öğretimdeki yüksek standartları ve global bakış açısıyla, Türkiye’nin ve dünyanın lider eğitim kurumları arasında yer edinmek.

Okulumuz; ülkemiz şartları ve gerçek hayatı bilerek sunduğu ve ürettiği bilgi ve donanımla yetiştirdiği her bir bireyini yaratıcılığıyla ülkemizde ve dünyada fark yaratan liderler olarak yetiştirmeyi vizyon edinmiştir.

Misyon

Nitelikli eğitim kadrosu ile öğrencilerini kaliteli eğitimle donatmak ve onlar aracılığıyla ülkesine ve dünyaya değer katmak.

Eğitim öğretimde insani değerlerin temel dayanak noktası olarak öncelendiği, ülkemiz insanı başta olmak üzere tüm insanlığa katkıda bulunma sorumluluğu olan bireyler yetiştirmeyi ilk misyonu olarak benimsemiştir.

Amaç

Okulumuz amaçlarını günümüz şartlarındaki artan iletişim olanakları sayısallaşan dünya ve akıllı makinaların yükselişini dikkate alarak planlamıştır. Atatürk İlke ve İnkılaplarının ışığında, kökler ve kanatlar mottosuyla geçmişle geleceği harmanlayan kurumumuz, öğrencilerin günümüz ihtiyaçlarını karşılayarak her birini var oldukları ortamların liderleri yapmayı amaçlamaktadır.

Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.