Öğrenci Takip Sistemi
EN
VEGA'DA YAŞAM

ETKİNLİKLERİMİZ

Vega'da Etkinlikler

Köklerinden ilham alan kurumumuzda çocuklarımızın, gençlerimizin güncel döneme ait ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup onları akademik olarak desteklemenin yanı sıra Vega Üretim Döngüsü anlayışıyla günümüz eğitim dünyasına yeni bir soluk getirmekteyiz. Vega Üretim Döngüsü anlayışı aslında öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini ders içinde de yaparak yaşayarak öğrenmelerine destek olmakta ve kalıcı öğrenme sağlamakta ve bilgiyi söz olmaktan çıkarmaktadır. Bu sebeple süreç içinde öğrencilerimizin planlanan bu etkinliklerde bu döngü çerçevesinde bir ürün ortaya koymalarını böylece performanslarını aşama aşama geliştirmelerini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerin kompozisyon-şiir-öykü yazma, grafik çizme, deney düzeneği oluşturma, poster hazırlama, proje ve proje raporu yazmalarını; deney yapma, kroki-resim çizme, bir araç tasarlama gibi gözlenebilir performans sergilemelerini; grup çalışmasına katılma, başkalarının fikirlerine önem verme, kendini ifade etme, sunum yapma, iletişim kurma sosyal becerilerini geliştirmelerini beklemekteyiz.

Etkinlikleri planlarken öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alıp öğrencilerin sorumluluk kazanmalarını ve böylece öğrenmeye etkin olarak katılmalarını önemsemekteyiz. Bu yöntemle ezbercilikten uzaklaşarak eleştirel düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten, sorun çözen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Etkinliklerimiz ; Yaşam becerileri, Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, Hareket, Oyun, Fen, Matematik branşlarıyla temellendirildiği gibi toplumda ileri gelen aydınlarla, alanında uzman kişilerle ve sanatçılarla söyleşiler ve açık alan gezilerini içermektedir. Etkinliklerimiz, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ortak yaptığı çalışmalarla öğrenme ortamını sınıfa bağımlılıktan kurtarmış ve disiplinler arası çalışmaya uygun olarak gerçekleşir.

Etkinlikler; içeriğine bağlı olarak sınıf halinde, sınıf içinden öğrenci gruplarıyla yapılabildiği gibi bireysel olarak da yapılabilir. Bu etkinliklerde çocuklarımız aynı renk ve boyuttaki kutularla ve geri dönüşüm materyalleriyle neler yapabilecekleri hakkında konuşurlar, planlamalarını yaparak gruplara ayrılırlar. Gruplar kararlar alarak üç boyutlu farklı ürünler oluşturur.

Ders dışı etkinlikler ve işlik çalışmalarına ek olarak öğrencilerimizin her birinin bir "sosyal sorumluluk projesi" nde yer almasını sağlayarak onların topluma faydalı işler yapabilen ve öğrendiklerini hayata uyarlayabilen bireyler olmaları eğitim uygulamalarımızın en önemli hedefidir.

TÖRENLER

Bizler Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yürüyen, eleştirel bakış açışına sahip, sorgulayan, üreten çağdaş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrenci merkezli bir programa sahibiz. Kültür, sanat, spor, teknoloji eğitim çatımızın altındadır. Bu yüzden bütün törenler bizler için çok önemlidir. Törenlerimiz kültür, sanat, ve spor içermektedir. Yaparak yaşayarak öğrenme törenlerimizde de geçerlidir.

Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.