Öğrenci Takip Sistemi
EN
KURUMSAL

KURUM MANİFESTOSU

KURUM MANİFESTOSU

Öğretmen Manifestosu

 • İnsan odaklıdır!
 • Gerçek hayat şartlarını temel alır.
 • Pozitif iletişim becerisini benimser.
 • Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında eğitim hizmeti sunar.
 • Nasıl öğreneceğini öğretir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenmenin gücüne inanır.
 • Geçmişi gelecekle harmanlayarak gerçek ihtiyaçlara odaklanır.
 • Yüksek kalite eğitim anlayışındadır.
 • Temel evrensel değerleri dikkate alır.
 • Bireylerin farklılıklarına ve fikirlerine saygı duyar.
 • Öğrencinin ve öğretmenin haklarını bilir ve sahip çıkar.
 • Adalet ve eşitlik temel ilkelerindendir.
 • Ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri takip eder.
 • Zaman yönetiminin başarının en önemli anahtarı olduğunu bilir.
 • Yaratıcılığı ortaya çıkaracak imkânlar sunar.
 • Gerçek yaşamdaki tüm ihtiyaçları karşılayacak bir eğitim hizmeti sunar.
 • Her alandaki akademik donanımın oluşmasını sağlar.
 • Sosyal ve kültürel tüm gelişmeleri takip eder.
 • Çözüm odaklıdır.
 • Planla, uygula, kontrol et ve önlem al prensibiyle hareket eder.
 • Denemeye ve hata yapmaya izin verir.
 • Kendi kültürüne ve özgünlüğüne önem verir.

Öğrenci Manifestosu

 • Hayattan mutluluk duymayı bilir!
 • Kendine sonuna kadar güvenir!
 • İletişimin en önemli güç olduğunu bilir!
 • Teknolojiyi en iyi şekilde kullanır!
 • Fikirlere ve farklılıklara saygı göstermeyi bilir!
 • Merak eder ve sorgular!
 • Güçlü ve geliştirilmesi gereken tüm yönlerini tanır!
 • Sorunlardan uzak durmaz ve çözümü kendisi bulur!
 • Araştırmanın ve üretmenin mutluluk vereceğini bilir!
 • Haklarını bilir ve gerektiğinde savunur!
 • En iyi olduğu yeteneğinin peşini bırakmaz!
 • Denemekten asla vazgeçmez!
 • Okumanın hayatı daha iyi anlamanın en iyi yolu olduğunu bilir!
 • Sorumluluk alır!
 • Değerleri ve inançları vardır ve onlara sahip çıkar!
 • Yardımlaşmanın mutluluk veren bir iletişim olduğunu bilir!
 • Gerçekleri irdeler ve yorum yapar!
 • Kendini farklı alanlarda güçlendirmek için çabalar!
 • Yenilikleri deneyimler!
 • Herkesin içinde yaratıcılık olduğunu bilir ve bunu kullanır!
 • Yenilikleri deneyimlemede heveslidir!
 • Öğrendiği her bilgiyi yaşamla içselleştirir!
 • HATA YAPMAKTAN KORKMAZ; DENER, TEKRAR DENER VE ASLA DURMAZ!
Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.