Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
EĞİTİM PROGRAMIMIZ

MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

VEGA Okullarında ortaokul ve lise kademelerinde her öğrenciye bir mentör öğretmen bire-bir danışmanlık yapar. Mentör öğretmen, mentörü olduğu öğrencinin eğitim hayatı boyunca hedeflerine ulaşmasına yardım eden ve yaşadığı sorunların çözümünde ona yol gösteren kişidir. Dolayısıyla mentör öğretmen, öğrencisini her yönden çok iyi tanımakla yükümlüdür. Bunu sağlamak için öğrencinin hem velisi hem de tüm öğretmenleri ile sürekli iletişim halindedir. Her 10 öğrenciye 1 mentör öğretmen atamasının yapıldığı bu sistem ile öğrenciler çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi, gelişimlerini belirli aralıklarla mentörü ile birlikte değerlendirerek eksikleriyle ilgili gereken önlemleri almayı öğrenir. Mentör öğretmen- öğrenci görüşmeleri on beş günde bir bireysel olarak yapılır ve bir önceki görüşmede gerçekleştirilmesi planlanan akademik ve sosyal hedefler birlikte değerlendirilir. Mentör öğretmenler on beş günde bir telefon aramaları, ayda bir ise bireysel görüşmeler yoluyla veliye öğrenci hakkında düzenli dönüt sağlayarak okul-ev arasındaki iletişim ve koordinasyonun arttırılmasında önemli bir rol üstlenir.