Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
KAMPÜSLER

ANAOKULU

ÇOKLU SİSTEM EĞİTİM PROGRAMI

Okul öncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin bireyin gelecekteki başarısı üzerinde büyük önemi vardır. İnsan hayatı açısından bu denli değer taşıyan okul öncesi dönemde öğrencilerimizin gelişimini en sağlıklı şekilde desteklemek için anaokullarımızda "Çoklu Sistem Eğitim Programı" uygulanır. Programın temel hedefi; öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişimlerinin desteklenmesi; zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesi; onlara temel alışkanlıkların ve sosyal becerilerin kazandırılmasıdır. Müzik, Görsel Sanatlar, Yüzme, Beden Eğitimi, Satranç, Kodlama branş dersleri ile yetenek atölyesi çalışmaları da okul öncesi eğitim programımızın vazgeçilmezleri arasındadır.

Çoklu Sistem Eğitim Programımızın içeriğinde yer alan diğer uygulamalarımız aşağıdaki gibidir:

Ses Temelli Eğitim

VEGA Okullarında okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları okul öncesinde başlar. Hazırlık Grupları Ses Temelli Eğitim Programımızda; ses hissettirme, ses tanıma, sesi yazma ve ses birleştirme çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin ilkokula temel oluşturacak becerileri kazanmaları hedeflenir. Bu program ilköğretim sınıf öğretmenleri rehberliğinde anaokulu sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

Math Their Way

ÇOKLU SİSTEM EĞİTİM PROGRAMI kapsamında öğrencilerimizin gelişim özelliklerine uygun bir şekilde düşünce ve kavram becerilerinin geliştirilmesini sağlayan eğlenceli ve eğitici matematik etkinleri de yer alır.

Ritmik sayma, eşleştirme, gruplama, benzerlik-farklılık, sıralama gibi öğrencilerin bilişsel becerilerini destekleyecek etkinliklerin yanı sıra eğlenceli oyun ve aktivitelerle matematiğe karşı ilgi uyandırmak amaçlanır.

Fen ve Bilimsel Aktiviteler

Fen ve Bilimsel Aktiviteler öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanır. Etkinlikler mutlaka bir eylemle başlar; ardından öğrenciler konuyla tanışır, kavramlar hakkında soru sorar ve tartışırlar. Böylelikle konuya aktif olarak katılım gösteren öğrenciler için bilginin kalıca hafızaya atılması kolaylaşır. Okullarımızda bu tip aktiviteler için Fen Laboratuvarı etkin bir şekilde kullanılır.

Günlük Yaşam Becerileri

Okul öncesi eğitim programımızda öğrencilerimizin günlük yaşamın içinde ihtiyaç duydukları kazanımları edinebilmeleri için yaparak-yaşayarak öğrenme ve işbirliğine dayalı oyun temel alınır. Öğrenciler kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirir. Günlük yaşamı kolaylaştırmaya dair bilgiler keşfetmeleri ve kendi potansiyellerini geliştirmeleri için çocuklar hem bireysel hem de gruplar halinde çalışmaya teşvik edilir.

High / Scope Eğitim Yaklaşımı

High/Scope Eğitim Yaklaşımı, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım "etkin (aktif) öğrenme" kavramını temel alır ve öğrencilerin bütünsel gelişimini (sosyal, bilimsel, fiziksel, duygusal) hedefler. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verir. Yaratıcı, girişken, sorgulayan, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlar. Tüm bunların sonucu olarak çocukların dil gelişimleri de (dili kullanma becerisi, kendini ifade yeteneği, düşünme süreci vb.) üst düzeye çıkar. "Aktif Öğrenme"nin teşvik edildiği bu eğitim yaklaşımında öğrencilerin yeni bir kavramı deneyimleri sonucunda keşfedebilmesi için ortam sağlanır. Deneyim sürecinde duyularını da aktif olarak kullanan öğrenciler; dokunur, tadar, bakar, dinler, koklar; böylece merakları doğrultusunda keşfederek yeni bilgiler üretir ve problemlerini çözer.

Finas Okur-Yazarlığı

21. yüzyıl becerileri içinde de yer alan "Finans Okur Yazarlığı" kapsamında; harcama, tasarruf, birikim, paylaşma kavramlarına yönelik bir program uygulanır. Okul öncesi dönemden itibaren bu kavramların edinilmesi çocukların kişilik gelişimlerinde de önemli rol oynar. Her ay yapılan finans etkinlikleriyle öğrencilerin aşağıdaki soruların cevaplarını kavramaları hedeflenir:

 • Para nedir? Ne işe yarar?
 • Para nasıl kazanılır?
 • İstek ile İhtiyaç arasındaki fark nedir?
 • Yatırım, birikim, harcama kavramları ne ifade eder?
 • Başkalarına yardım etmek ne demektir ve nasıl sağlanır?
 • İş ve Görev arasındaki fark nedir?
 • Bilinçli Tüketim ne demektir?
 • Bütçe nedir? Nasıl yapılır?

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Okullarımızda bir yandan öğrencilerimizin anadillerini geliştirme çalışmaları devam ederken diğer yandan yabancı dil eğitimleri başlar. Okullarımızda anadil ve ikinci dil edinme kuram ve ilkeleri paralel bir şekilde yürütülür. "Eş dil öğrenimi" olarak tanımlanan bu yöntemle öğrencilerimizin çift dilli, değişik kültürler ve diller konusunda farkındalık kazanmış dünya insanları olmalarına olanak sağlanmaktadır. Okullarımızda okul öncesi dönemden itibaren öğrencilerimize edindirilen 1. Yabancı Dil İngilizcedir.

 • 3 yaş grubu yabancı dil eğitiminde; öğrencilerin İngilizceden haberdar olmaları, İngilizceyi sevmeleri ve onu günlük hayatlarına dahil etmelerini sağlamak hedeflenir.
 • 4 yaş yabancı dil eğitiminde; öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarında aktif olarak kullanmaya başlamaları sağlanır; belirli konseptler ile talimatları anlamaları ve uygulamaları hedeflenir.
 • 5 yaş yabancı dil eğitiminde; öğrencilerin kendilerini bu dilde olabildiğince rahat ifade etmelerine olanak sağlanır.

Okulumuzun ikinci yabancı dili olan "Almanca" dil eğitimine ise 4 ve 5 yaş sınıflarında haftada 2 periyot diliminde yer verilir.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Sosyal etkinlikler öğrencilerin kendilerini birey olarak ifade edebilmelerine olanak sağlaması açısından büyük önem taşır. Eğitim programlarımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılandırılan etkinlik programlarımız arasında; geziler, parti ve kutlamalar, önemli gün ve haftalar, törenler, aile katılımlı etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri yer alır.