Öğrenci Takip Sistemi
KAMPÜSLER

ANAOKULU

Vega Anaokulları

Okul öncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin bireyin gelecekteki başarısı üzerinde büyük önemi vardır. İnsan hayatı açısından bu denli değer taşıyan okul öncesi dönemde öğrencilerimizin gelişimini en verimli şekilde desteklemek için anaokullarımızda dünya genelinde uygulanan GEMS, Higs-Scope gibi programların yanı sıra ses eğitimi, finans okur- yazarlığı gibi programlara da yer verilmektedir.

Temel hedefimiz; öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişimlerinin desteklenmesi; zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesi; onlara temel alışkanlıkların ve sosyal becerilerin kazandırılmasıdır.

 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Drama
 • Yüzme
 • Beden Eğitimi
 • Satranç
 • Kodlama

Branş derslerimiz de okul öncesi eğitim programımızın vazgeçilmezleri arasındadır.

Anaokulunda Okuma Yazma Eğitimi

Vega Okullarında okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları okul öncesinde başlar. Hazırlık Grupları Ses Temelli Eğitim Programımızda; ses hissettirme, ses tanıma, sesi yazma ve ses birleştirme çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin ilkokula temel oluşturacak becerileri kazanmaları hedeflenir. Bu program ilköğretim sınıf öğretmenleri rehberliğinde anaokulu sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

GEMS

Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar)

Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir. Gözetimli keşif yöntemi bireyin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratır ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunur. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlar.

Günlük Yaşam Becerileri

Okul öncesi eğitim programımızda öğrencilerimizin günlük yaşamın içinde ihtiyaç duydukları kazanımları edinebilmeleri için yaparak-yaşayarak öğrenme ve işbirliğine dayalı oyun temel alınır. Öğrenciler kendi öğrenimleri için yaratıcı seçimler yaparken, öğretmen ise yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirir. Günlük yaşamı kolaylaştırmaya dair bilgiler keşfetmeleri ve kendi potansiyellerini geliştirmeleri için çocuklar hem bireysel hem de gruplar halinde çalışmaya teşvik edilir.

High / Scope Eğitim Yaklaşımı

High/Scope Eğitim Yaklaşımı, dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım "etkin (aktif) öğrenme" kavramını temel alır ve öğrencilerin bütünsel gelişimini (sosyal, bilimsel, fiziksel, duygusal) hedefler. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verir. Yaratıcı, girişken, sorgulayan, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlar. Tüm bunların sonucu olarak çocukların dil gelişimleri de (dili kullanma becerisi, kendini ifade yeteneği, düşünme süreci vb.) üst düzeye çıkar. "Aktif Öğrenme"nin teşvik edildiği bu eğitim yaklaşımında öğrencilerin yeni bir kavramı deneyimleri sonucunda keşfedebilmesi için ortam sağlanır. Deneyim sürecinde duyularını da aktif olarak kullanan öğrenciler; dokunur, tadar, bakar, dinler, koklar; böylece merakları doğrultusunda keşfederek yeni bilgiler üretir ve problemlerini çözer.

Finans Okur-Yazarlığı

21. Yüzyıl becerileri içinde de yer alan "Finans Okur Yazarlığı" kapsamında; harcama, tasarruf, birikim, paylaşma kavramlarına yönelik bir program uygulanır. Okul öncesi dönemden itibaren bu kavramların edinilmesi çocukların kişilik gelişimlerinde de önemli rol oynar. Her ay yapılan finans etkinlikleriyle öğrencilerin aşağıdaki soruların cevaplarını kavramaları hedeflenir:

 • Para nedir? Ne işe yarar?
 • Para nasıl kazanılır?
 • İstek ile İhtiyaç arasındaki fark nedir?
 • Yatırım, birikim, harcama kavramları ne ifade eder?
 • Başkalarına yardım etmek ne demektir ve nasıl sağlanır?
 • İş ve Görev arasındaki fark nedir?
 • Bilinçli Tüketim ne demektir?
 • Bütçe nedir? Nasıl yapılır?

Okul Öncesi Yaşam Becerileri Geliştirme

Okul öncesinde yaşam becerileri geliştirme öğrencilerin kendilerini birey olarak ifade edebilmelerine olanak sağlaması açısından büyük önem taşır. Eğitim programlarımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılandırılan etkinlik programlarımız arasında; geziler, parti ve kutlamalar, önemli gün ve haftalar, törenler, aile katılımlı etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri yer alır.

Okul Öncesi Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce ve Almanca)

Okullarımızda bir yandan öğrencilerimizin anadillerini geliştirme çalışmaları devam ederken diğer yandan yabancı dil eğitimleri başlar. Okullarımızda anadil ve ikinci dil edinme kuram ve ilkeleri paralel bir şekilde yürütülür. "Eş dil öğrenimi" olarak tanımlanan bu yöntemle öğrencilerimizin çift dilli, değişik kültürler ve diller konusunda farkındalık kazanmış dünya insanları olmalarına olanak sağlanmaktadır. Okullarımızda okul öncesi dönemden itibaren öğrencilerimize edindirilen 1. Yabancı Dil İngilizcedir. Devamlı olarak hedef dilde duyulan cümleler ve kelimeler sayesinde öğrencilerimiz öğrendikleri dile daha fazla temas etme imkânı bulur. Bu sayede öğrencilerimiz duyduklarını daha rahat anlayarak hedef dilde cevaplar verebilir. Eğlenerek öğrenme hedefiyle yola çıktığımız anasınıflarımızda derslerimizi dramatizasyon, konuya uygun şarkı ve videolarla zenginleştirerek keyifli bir öğrenme ortamı sunulur. Ayrıca kitaplarımızın akıllı tahta yazılımları sayesinde öğrencilerimizi derse daha fazla katarak interaktif dersler yapılır.

İngilizce Öğretmelerimiz ders dışında da her an öğrencilerimizle birlikte vakit geçirmektedir. Eşlik sisteminin en önemli amaçlarından biri İngilizce dersinin sınıf dışı bir atmosferde gerçekleştirilmesi suretiyle öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarında daha kolay kullanmalarıdır. Öğrencilerimize ders dışı doğal konuşma ortamları hazırlayarak onları İngilizce konuşmaya teşvik etmekteyiz.

Vega Okulları olarak Anaokulu öğrencilerimizi İngilizce derslerinde sadece dil gelişimi açısından değil aynı zamanda sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimleri açısından da desteklemekteyiz. Eğlence ve oyunun okul öncesi İngilizce eğitiminin olmazsa olmazı olduğunun bilincinde olarak, içeriği son derece özenle hazırlanmış olan materyallerimiz, derslerimizi eğlenceli bir ortama dönüştürürken öğrencilerimizin de yabancı dile karşı motivasyonunu ve ilgisini arttırmaktadır.

Programımızda her yaş grubundaki öğrencilerimizle bir tema üzerinden ilerlerken öğrencilerimizin farklı konularda kendilerini olabildiğince rahat ifade etmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Her bir ünitede yer alan ses çalışmaları, hikâyeler, şarkılar ve tekerlemeler ile ve değerler eğitimi çalışmalarımızla derslerimizin içeriğini zenginleştirmekteyiz.

Vega Okulları İngilizce eğitiminde her kademede olduğu gibi Anaokulu öğrencilerimiz için de online programların önemine inanmaktayız. Online programlarımızla öğrencilerimizin okulda yaptığı çalışmaları evde de eğlenceli bir şekilde pekiştirmesini sağlamaktayız.

 • 3 yaş grubu yabancı dil eğitiminde; öğrencilerin İngilizceden haberdar olmaları, İngilizceyi sevmeleri ve onu günlük hayatlarına dahil etmelerini sağlamak hedeflenir.
 • 4 yaş yabancı dil eğitiminde; öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatlarında aktif olarak kullanmaya başlamaları sağlanır; belirli konseptler ile talimatları anlamaları ve uygulamaları hedeflenir.
 • 5 yaş yabancı dil eğitiminde; öğrencilerin kendilerini bu dilde olabildiğince rahat ifade etmelerine olanak sağlanır.
 • Okulumuzun ikinci yabancı dili olan "Almanca" dil eğitimine ise 4 ve 5 yaş sınıflarında haftada 2 periyot diliminde yer verilir.

Anaokulda Teknoloji Eğitimi

Okulumuzda bir adet bilgisayar laboratuvarı ve bir adet robotik sınıfı bulunur. Bilgisayar laboratuvarında donanım ve yazılım güncelleştirmeleri devamlı olarak yapılır. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çocuklarımızın teknolojiyi kullanma yetisinin geliştirilmesini, bilişim teknolojileri alanındaki bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanmalarını sağlamayı ve teknolojiyi takip etmelerini destekleyerek geleceğe hazır bireyler yetiştirmeye amaçlamaktadır.

Vega okullarında Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi kademelerinde bilişim teknolojileri ve yazılım derslerimizle öğrencilerimizin Kodlama, Robotik, Tasarım, Oyun ve Dijital Dünya konularında beceriler kazandırmayı ve arttırmayı amaçlıyoruz.

 • Bilgisayarsız unplugged kodlama
 • Scratch JR
 • Makey Makey
 • Elektrik Devre Tasarımları
Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.