Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
KAMPÜSLER

ANAOKULU

3 YAŞ

Bu yaş grubunda öğrencilerimizin kişilik oluşumlarının en önemli evresinde olduğu düşünülerek bu dönemde belirlenen amaçlar ve hedefler doğrultusunda gereken tutum ve davranışlar OYUN ile kazandırılmaktadır. Branş dersleriyle donanmış eğitim programları tüm gelişim alanlarını destekler. Grup çalışmaları ve aktif öğrenme teknikleriyle hazırlanmış ortamlarda hem planlı hem de serbest oyunlar oynayarak çalışmalarını yaparlar. Bu çalışmalar yapılırken İngilizce ve Türkçe ortak dil olarak kullanılır. Anaokullarında sınıfta 2 öğretmen bulunur. Bunlardan biri Türkçe diğeri İngilizce öğretmenidir.

4 YAŞ

Bu yaş grubunda hem soyut hem somut alanlarla ilgili beceriler desteklenir. Etkinlikler ve oyunla hazırlanmış evrensel eğitimlerle programımız oluşturulur. Özelikle bilişsel alanlarını destekleyen çalışmalarla birlikte özgüvenlerini hızlandıran etkinliklere önem verilir. Aktif öğrenme gezip görerek kavrama yaparak ve yaşayarak öğrenme teknikleri kullanılır.

Açık alan etkinlikleri branş etkinlikleri Türkçe ve eş yabancı dil eğitimle ile zenginleştirilmiş programları alan öğrenciler birçok kavramı tanıma fırsatını bulabilirler. Yaptıkları çalışmaları aileleri ve okul içi ortamlarında çevredekilerle paylaşır sergiler ve sunumlar hazırlarlar.

5 YAŞ

Bu yaş grubunda öğrencilerimiz pek çok kavram ve çalışmalarla tanışırlar. İlkokul öncesi bilişsel´sosyal ve duygusal alanlardaki ihtiyaçları dikkate alınmıştır. İlkokula hazırlık yapılırken ayrıca problem çözme teknikleri fen doğa çalışmaları ve sanat çalışmaları ana dil etkinlikleri spor satranç ve müzik beceri geliştirme programına katılırlar.

İlkokula hazırlık yapıldığı dikkate alınarak okuma yazma çalışmaları yapılır.

ERKEN YAŞTA EŞ YABANCI DİL EĞİTİMİ

Okullarımızda yabancı dil eğitimi eş dil öğrenimiyle ifade edilir. Anadil gelişimini devam ettirirken yabancı dil eğitimi de paralel olarak gelişimine devam eder. Eş dil eğitimi anaokullarımızda ana dil ve ikinci dil edinme kuram ve ilkelerin paralelinde yürütülmekte öğrencilerimizin eş dili yapay ortamda öğrenmeleri doğal ortamda edinmeleri sağlanmaktadır. Eş dil eğitimimizin temel hedefleri öğrencilerimizin çift dilli değişik kültürler ve diller konusunda farkındalık kazanmış dünya insanları olabilmeleridir.

Öğrencilerimizin bilişsel duygusal fiziksel sosyal ve kültürel oluşumlarının yanı sıra öğrenme biçimleri yaş motivasyon eğilim yetenek kapasite gibi dil öğrenmeyi etkileyen tüm faktörleri dikkate alan eş dil eğitim sistemimiz öğrenciyi bir bütün olarak benimseyen bütüncül yöntem merkezinde uygulanır. Beyinsel işlevleri doğrultusunda öğrencilerimizin oyunlar şarkılar renkler ritim müzik ve canlandırmayla süslenmiş Konu odaklı ve öykü odaklı bir eğitim öğretim sürecinde yaşayarak ve deneyimleyerek eş dil edinmeleri sağlanır.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Sosyal etkinlikler öğrencilerin kendilerini birey olarak ifade edebilmelerine olanak sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal etkinliklerimiz öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda yapılmaktadır.