Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
KAMPÜSLER

İLKOKUL

VEGA Okullarının eğitim programı, öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine birçok öğrenme ve kendini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı programı temel alınmakla birlikte zengin metot ve yöntem anlamında zenginleştirilmiştir. Uluslararası çalışmalarla desteklenmektedir. Uluslararası çalışmalar;

 • Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmış değişim programları,
 • Özel yeteneklerine göre öğrencilerin uluslar arası öğrenmelerinin desteklenmesi,
 • Öğretmenlerin değişim ve uluslar arası hizmet içi eğitimlerinin yapılması,
 • Eğitim ve öğretimin uluslar arası projelerle desteklenmesi şeklinde özetlenebilir.

VEGA Okulları kendi kültürel değerlerine sahip çıkan bununla birlikte uluslar arası vizyon kazanmış bireyler yetiştirme hedefindedir.

Bunu sağlayabilmek için;

 • Tam donanımlı değişime açık üretken yaratıcı ve özgüvenli iyi derecede yabancı dil bilen, inisiyatif kullanabilme yeterliliğine sahip Türk ve yabancı öğretmenler,
 • İyi bir yabancı dil eğitimiyle iki dilliliği ve global dünya vatandaşlığını teşvik,
 • İngilizce ve Türkçenin okulun içinde ortak iletişim dili olarak kullanılması, bunun yanında yabancı dil olarak Fransızca, Almanca, İspanyolca dillerinden birisi seçilerek güçlü bir dil eğitimi programı oluşturulması,
 • Türkçe eğitimiyle akademik ve sosyal anlamda güçlü bir program oluşturulması,
 • Eğitim programlarının güçlü alt yapısından yararlanılarak proje tabanlı öğrenmeye dayandırılması ve disiplinler arası geçişin temel alınması,
 • Spor ve sanatı sadece uygulamalı bir alan olarak görmemek bu alanlarda bilgi sahibi olacak şekilde ilgi ve yeteneklerin tanınmasına ve geliştirilmesine yönelik bir program oluşturulması,
 • Sosyal sorumluluk projeleriyle çevre, diğer insanlar ve topluluklar hakkında farkındalığı arttırıcı projeler yapılması,
 • Sistem yaklaşımı çerçevesinde bütünsel bir yönetimin benimsenmesi,
 • Herkes tarafından benimsenen bir vizyon oluşturularak öğrenci öğretmen veli yöneticilerin bu vizyon doğrultusunda hareket edeceği bir ortam oluşturulması,
 • Uluslar arası standartlarda öğrencilerin her türlü gelişimini sağlayıcı fiziki ortamlar oluşturulmasına çalışılmıştır.

SINIFLAR

İLKOKUL 1-2-3-4. SINIFLAR

1-2-3.Sınflarda akademik dersler sınıf öğretmenleri tarafından işlenir.

4. sınıftan itibaren dersler branş öğretmenleri tarafından işlenmekle birlikte sınıf öğretmenliği esastır.

SINIF KONTENJANI

Sınıf kontenjanı 24 olarak belirlenmiştir.