Öğrenci Takip Sistemi
EN
VEGA'DA YAŞAM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Vega'da Ölçme Değerlendirme

Amacımız, öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracakları ortamı yaratarak, başarılarını en üst düzeye çıkarmaktır.

Birimimiz, öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz davranışlar için uygun yöntem ve teknikleri belirlemektedir. VEGA Okulları Ölçme Değerlendirme ve Program Geliştirme Birimi ile öğretim programlarına bağlı olarak öğrencilerden beklenen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığının ve ne oranda kazanıldığının değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Nasıl öğretelim? Ne kadar öğretelim? Hangi tekniği kullanalım? Nasıl öğrettik? Nasıl geliştirelim? Ne kadar öğrenilmiş? gibi sorulara cevap aranarak programın sürekli canlı tutulması sağlanır. Ölçme sonuçları idare, öğretmen, veli ve öğrencilerle paylaşılır. Şeffaf bir yapı içinde başarıya odaklanılır.

Sınıflarda yapılan çalışmaları destekleyici araç–gereç ve materyal hazırlanır. Birimimiz tarafından eğitim öğretimi desteklemek ve takip etmek amacıyla ortak yazılı sınav uygulamaları ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenme sürecinin ve ürünlerinin etkililiği ve verimliliği bizim için son derece önemlidir. Okullarımızdaki ölçme ve değerlendirme faaliyetlerimizin temelinde sonuç odaklı değil, süreç ve ürün odaklı bir ölçme ve değerlendirme söz konusudur.

Özellikle anaokulu ve ilkokulda öğrenci ürün dosyaları bizim için en önemli ölçme ve değerlendirme faaliyetidir. 1.-2.-3. sınıflarda akademik başarının değerlendirilmesi için sınavlar yerine öğrencilerimizin öğrenme ürünlerinin değerlendirilmesi yönünde planlanan çalışmalar söz konusudur.

Bu durum aynı zamanda öğrencilerimizin birbirleri ile olumsuz anlamda kıyaslanmasının önüne geçmektedir. Doğal olarak bu düzeydeki ölçme ve değerlendirme faaliyetleri öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyen ve öğrenme sürecinin verimliliğini artıran bir nitelik taşır.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızın objektif özelliklere uygun olarak yapılması bizim için önem taşır. Bu kapsamda öğrencilerimizin önceden belirlenmiş standart ölçme araçları ile değerlendirilmesi sağlanır.

Okullarımızda ilkokul kademesinde 2-3-4.sınıflar, ortaokul kademesinde 5-6-7-8.sınıflar ve lise kademesinde 9-10-11.sınıflar için haftalık uyguladığımız HDS (Haftalık Deneme Sınavı) deneme sınavlarımız bulunmaktadır. Her kademenin belli periyotlarda HDS sınavları yapıldıktan sonra ADS (Aylık Deneme Sınavı) sınavları uygulanmaktadır. 8.sınıflarımız LGS sınavı hazırlığında olduğu için diğer sınıf kademelerinden daha yoğun sınav takvimi uygulanmaktadır. Dört hafta boyunca, birinci haftası HDS-SÖZEL, ikinci haftası HDS-SAYISAL periyodu şeklinde haftalık denemeleri tamamlanır. Sonra aylık denemesi için LGS sınavı uygulanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimizin hem kazanım bazında hem de genel sınav performanslarını ölçmüş oluyoruz.

Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.