Öğrenci Takip Sistemi
EN
EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ

ÖZEL ÖĞRETİM TASARIMI

ÖZEL ÖĞRETİM TASARIMI

Vega Özel Öğretim Tasarımı

Vega Bireysel Öğretim Uygulamaları

Vega Okulları: "Normal şartlar altında her çocuk her şeyi öğrenebilir; ancak her çocuk farklı şekilde öğrenir!" şeklinde özetlenebilecek Öğrenme Stillerini benimsemiş bir eğitim kurumudur. Öğretimde, Öğrenme Stillerini azami dikkate alan Vega Okulları, 2. sınıftan itibaren öğrencilerinin öğrenme stilini (görsel, işitsel, dokunsal ya da kinestetik) uluslararası bir testle tespit eder, öğrenim sürecini öğrencilerinin öğrenmedeki farklılıklarını dikkate alarak yapılandırır ve böylece onlar için maksimum öğrenme ortamı sağlar.

Vega Yapılandırmacı Eğitim Uygulamaları

Bilişsel gelişimin %80’inin tamamlandığı okul öncesi dönem, çocukların öğrenme potansiyelinin çok yüksek olduğu, hayatlarının en önemli dönemidir. Doğru şartlar altında, ideal bir program çerçevesinde verilen doğru eğitimler bu kapasitenin genişletilmesine imkân sağlar. Vega Okullarında, 4 yaştan itibaren oyunla harmanlanmış özel bir eğitim programı ile altyapısı hazırlanan öğrenciler, 5 yaş sınıflarında; okuma-yazma, yabancı dil (İngilizce ve Almanca), matematik okuryazarlığı ve kodlama çalışmalarına başlar. Böylece okul öncesi eğitime Vega Okullarında başlayan öğrenciler hayata diğerlerinden avantajlı bir başlangıç yapar. Tüm kademelerde ‘Yapılandırmacı’ bir eğitim anlayışına sahip olan okullarımızda öğretme ve öğrenme süreçleri "Öğrenci Merkezli" olarak şekillendirilir. Kalıcı öğrenmenin sağlandığı bu sistem ile anaokulundan liseye geleceğin ayrıcalıklı nesilleri yetiştirilir. Her sınıf kademesi için ders planlamalarının Vega Okulları Genel Müdürlüğünce ve Altınbaş Üniversitesi rehberliğinde yapılandırıldığı okulumuzun tüm kampüslerinde eğitim böylece standart altına alınmıştır.

Vega Ölçme Değerlendirme Uygulamaları

Vega Okulların ilk hedefi mutlu çocuklar yetiştirmektir. Ancak mutluluk ve akademik yeterlilik düzeyinin birbirinden ayrı ve uzak sistemler olmadığını da kabul eder. Özenli çalışmaların sonucu olarak yapılandırılan Vega Akademik Programının öğrenciler tarafından tam olarak kavrandığından emin olmak için öğrenciler yıl boyu akademik kadronun yakın takibi altındadır. Düzenli olarak uygulanan sınavlar aracılığı ile öğrencilerin akademik gelişimlerinin sıklıkla ölçüldüğü Vega Okullarında herhangi bir konuda öğrenme eksiği tespit edilen öğrenciler için ek çalışma ortamları sağlanır. Ek çalışmalar, eksik konular yeni bir konuya geçilmeden önce tamamlanacak süratle düzenlenir. Böyle bir sistemle akademik başarı kaçınılmazdır!

Dünya Standartlarında Yabancı Dil Eğitimi

Anaokulundan liseye uzanan süreçte nitelikli bir yabancı dil eğitimi Vega Okullarının olmazsa olmazları arasındadır. Dil öğretiminde dünyadaki yeni teknik ve yöntemleri yakından izleyen VEGA Okulları, Avrupa standartlarında bir dil eğitimi verir. Eğitimi verilen 1. yabancı dil "evrensel dil" olarak kabul gören İngilizce olup 2. yabancı dil Almancadır. Vega Okulları, yabancı dil eğitiminde dili "öğretmekten" çok öğrencilerin dili "edinmelerini" sağlamayı hedefler. Yani dil, öğrencilere, bir süre sonra unutacakları pek çok dilbilgisi kuralını ezberleterek değil, bu kuralların farkında olmadan ancak neyin doğru olduğuna dair bir "his" geliştirilerek kazandırılır.

Geleceğin Dili Kodlama ile Geleceğe Hazır Nesil

Vega Okulları değişen teknoloji, üretim şekilleri ve alışkanlıkların bize yepyeni bir geleceği haber verdiği günümüzde, geleceğin söz sahibi bireylerini yetiştirmeyi hedefler. Bunun yolunun sürekli güncellenen eğitim içeriğinden geçtiğini bilen Vega Ailesi, öğrencilerini 5 yaştan itibaren Kodlama eğitimi tanıştırır. Çağın bilgi ve iletişim teknolojilerini yönlendiren alanların temeli olan Kodlama becerilerini küçük yaşta edinen Vegalılar Endüstri 4.0 ve geleceğin mesleklerine hazır olarak yetişir. Kodlama eğitimi, ortaokul ve lise kademelerinde kapsamı genişletilerek robotik adıyla devam eder. Algoritmik düşünme becerilerini geliştiren kodlama ve robotik çalışmaları ile öğrencilerin bilgi ve teknoloji üreten bireylere dönüşmeleri için önemli bir altyapı hazırlanır.

Vega Yetenek Akademisi ile Çok Yönlü Birey

Akademik başarı; sosyal, fiziksel ve duygusal açıdan topyekûn bir gelişimin eseridir. Bu nedenle Vegalı her öğrenci ilgi ve yeteneği doğrultusunda en az bir enstrüman ile kendini ifade edecek ve en az bir spor branşını hayatına katacak şekilde yetiştirilir. Spor ve sanat alanlarında öğrencilerine zengin seçenekler sunan Vega Okullarının amacı; öğrencilerinin kendilerini tanımaları ve yeteneklerini açığa çıkarabilmeleri için onlara gereken desteği vermektir. 3. sınıfın sonuna dek solfej eğitimleri tamamlanan Vegalılar, 4. Sınıftan itibaren deneyimli öğretmenlerinin yaptığı testlerle yetenek ve anatomik özellikleri doğrultusunda bir enstrümana yönlendirilir. Öğrencilerinin spor alanındaki yeteneklerini yönlendirmek için ise 4. sınıf öğrencilerine Antropometrik ölçüm yapan Vega Okulları, öğrencilerinin fiziksel gelişimlerini mezun olana dek takip eder.

Vega Mentör Öğretmenlik Uygulaması ile Bireysel Takip

Vega Okullarında ortaokul ve lise kademelerinde her öğrenciye bir mentör öğretmen bire-bir danışmanlık yapar. Mentör öğretmen, mentörü olduğu öğrencinin eğitim hayatı boyunca hedeflerine ulaşmasına yardım eden ve yaşadığı sorunların çözümünde ona yol gösteren kişidir. Dolayısıyla mentör öğretmen, öğrencisini her yönden çok iyi tanımakla yükümlüdür. Bunu sağlamak için öğrencinin hem velisi hem de tüm öğretmenleri ile sürekli iletişim halindedir. Her 10 öğrenciye 1 mentör öğretmen atamasının yapıldığı bu sistem ile öğrenciler çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi, gelişimlerini belirli aralıklarla mentörü ile birlikte değerlendirerek eksikleriyle ilgili gereken önlemleri almayı öğrenir. Mentör öğretmen- öğrenci görüşmeleri on beş günde bir bireysel olarak yapılır ve bir önceki görüşmede gerçekleştirilmesi planlanan akademik ve sosyal hedefler birlikte değerlendirilir. Mentör öğretmenler on beş günde bir telefon aramaları, ayda bir ise bireysel görüşmeler yoluyla veliye öğrenci hakkında düzenli dönüt sağlayarak okul-ev arasındaki iletişim ve koordinasyonun arttırılmasında önemli bir rol üstlenir.

Vega Ulusal Sınavlara Özel Hazırlık Programı

Vega Okullarında Lise Giriş Sınav hazırlıkları 5. sınıftan, Üniversiteye Giriş Sınav hazırlıkları ise 9. sınıftan itibaren başlar. Genel Müdürlük tarafından hazırlanan özel bir program ile desteklenen eğitim sürecinde öğrencilerin derslerde edindiği kazanımlar düzenli bir sınav programı ile değerlendirilir. Vega Okulları, öğrencilerini yazılı sınavlar, özel seçilmiş sorulardan oluşan "Gelişim İzleme Sınavları" ve deneme sınavları ile ulusal sınavlara güçlü bir şekilde hazırlar. Sınav başarılarını artırmak için; sınav bilgilendirme çalışmaları, motivasyon, hedef belirleme, tercih danışmanlığı, sınav taktikleri, sınav kaygısı ile baş etme gibi konulara yönelik bireysel ve grup çalışmaları da yürütülür.

Üstün Potansiyellilere Özel Destek

Vega Okulları akademik kadrosu çeşitli konularda üstün yetenekli olan öğrencilerini bilimsel tanılama yöntemleriyle keşfeder ve bu potansiyelin doğru eğitimlerle en üst seviyeye çıkarılmasını hedefler. Bu desteği, onları farklı sınıflara toplayıp diğer öğrencilerden ayrıştırarak değil, onlarla hafta içi okul saatleri dışında ve/veya hafta sonları yeteneklerine göre özel çalışmalar yaparak sağlar.

Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.