Öğrenci Takip Sistemi
EN
EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ

PORTFOLYO

PORTFOLYO

BENİM PORTFOLYOM isimli uygulamamızla öğrencilerimizin bireysel farkındalıklarını artırmak ve tüm başarılarını, becerilerini ve kişisel özelliklerini bir sunum dosyasına dönüştürerek gerek eğitim hayatlarında gerekse iş hayatlarında lider konuma geçmelerini ve fark yaratmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Böylelikle tam donanımlı birer birey olabilme, akranları ile dünya standartlarında rekabet edebilme, kendi alanlarında lider olabilme ve tüm bu beceri ve başarılarını sertifika, ödül, karne, rapor gibi dokümanlarla kanıtlayabilme ayrıca yurt içi veya yurt dışı üniversite kabulünde veya iş başvurularında aranan kişi olabilmeleri hedeflenmektedir.

Portfolyo, her bir öğrencimizin öğrenim hayatına başladığı ilk günden itibaren mezun olana kadar geçen süre boyunca edineceği bilgi, deneyim, yetenek, donanım ve başarı dosyalarının tek yerde toplandığı bir gelişim bütünüdür. VEGA öğretmenleri tarafından her bir öğrenci için özel olarak hazırlanan portfolyolar, mezun olurken öğrencilere verilir. Böylece öğrenciler kendini ve çevresini tanıyan, yurtdışındaki seçkin üniversitelerde kabul gören, kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanan bireyler haline gelir.

Günümüzde yurtiçi / yurtdışındaki eğitim ve iş hayatında kabul görmek için sadece diplomanın değil, akademik ve dünya dilleri yeterliliğin, kişisel becerilerin ve topluma katkılarının da ön planda olduğu düşünülürse; portfolyonun dünya standartlarında bir önem arz ettiğine inanıyoruz. Bu yüzden Vega Okulları olarak biz de sadece diplomaya değil, aynı zamanda kariyerlerinin önünü açacak olan portfolyo donanımına sahip çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Vega Okulları olarak öğrencilerimizin sadece eğitimlerinden değil tüm hayatlarından sorumlu olduğumuzun farkındayız. Bu bilinçle de iş hayatlarına ve hatta hayat başarılarına kadar portfolyo uygulamasının onlara çok büyük bir artı kazandıracağınız biliyor ve bu konuda sizlerin de bizimle aynı yöne baktığına inanıyoruz.

Portfolyo kapsamında öğrencilerimiz 4 ana başlıkta değerlendirilir

Akademik Donanım

 • Hedef Belirleme: Eğitim ve öğrenim gören her bir öğrencimizi hedefleri doğrultusunda yönlendirme amacı güdüyoruz. Yani kendisi için planladığı geleceğine ulaşmasında yardımcı oluyoruz.
 • Akademik Takip Uygulamaları: Öğrencilerimize her bir konuyu "Öğret - Tekrar Et - Değerlendir - Tedavi Et" yöntemiyle öğretiyoruz. Önce öğretip pekiştirmek amacıyla tekrar etmelerini sağlıyor, ardından öğrencilerimizin konuyu öğrenip öğrenmediklerini değerlendiriyor, son olarak da eksik kalan tüm detayları tanımlayıp çözüme ulaştırıyoruz.
 • Yaşamla Bütünleştirme: Öğrenilen her bir konu için öğrencilerimize laboratuvar, atölye ve gerçek mekânlarda uygulama şansı vererek, öğrendiklerini yaşamla birleştirmesini sağlıyoruz.
 • Okuma - Yazma Kültürü: Gerek eğitim gerekse iş hayatını anlayabilmek ve başarılı olabilmek için her bireyin okuma - yazma kültürü kazanmış olması beklenir. Bu nedenle okul öncesinden başlayarak, öğrencilerimize okuma - yazma kültürü kazandırabilmek amacıyla okuma çalışmalarından atölye çalışmalarına, yazar çalışmalarından kütüphane alışkanlığı kazandırmaya kadar birçok uygulamaya yer veriyoruz.
 • Sınavlara Hazırlık: Öğrencilerimizin Akademik Takip Uygulamaları düzenli ve sistemli bir şekilde yaparak akademik ihtiyaçlarını karşılayarak, sınavlarda başarılı olmalarını hedefliyoruz.
 • Başarılı Olma: Hayatın hangi alanında var olmak isterlerse istesinler, öğrencilerimizin öncelikle geçecekleri eğitim ve öğretim basamaklarındaki akademik süreçleri başarıyla tamamlamalarını hedefliyoruz.

Dünya Dilleri

 • Ana Dilde Yetkinlik: Öğrencinin ana dilinin 4 beceri (konuşma, dinleme, anlama ve yazma) alanında yetkin olması birinci önceliğimizdir.
 • İngilizce: Anaokulundan itibaren uluslararası standartlarda verilen İngilizce öğretim programımızda, öğrencilerimizin İngilizceyi, Avrupa Dil Portfolyosu standartlarında ana dili kadar etkin konuşmasını hedefliyoruz.
 • Almanca: İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil edindirmek amacıyla yine anasınıfından itibaren öğrencilerimize Almanca dersleri veriyoruz. Böylece öğrencilerimizi, etkin İngilizce bilgisinin yanı sıra ikinci bir dilde de İletişim becerisi kazanmış olarak mezun etmeyi hedefliyoruz.
 • Kodlama/ Yazılım: Geleceğin dili olan kodlama/ yazılım yaygınlığı açısından bilim dünyasının İngilizcesi olarak da nitelendirilir. Uluslararası platformda kodlama/ yazılım bilenlerin, hayata bir adım önde başladığı günümüzde; Kodlama dersleri veren okullar bilime ulaşmanın başlangıcı olarak değerlendirilir. Biz de anaokulundan itibaren öğrencilerimize kodlama/yazılım dersleri vererek, bilim dünyasının kapılarını aralayarak projeler üretmelerini hedefliyoruz.
 • Çift Diploma: Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencilerimize, dünya kapılarını aralayan çift diploma imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimiz mezun olurken hem VEGA diploması hem de İngiltere, Amerika ve Avrupa ülkelerinde geçerliliği olan UK Homeschooling diploması ile mezun olabiliyor.

Yetenek Keşfi

 • Kişisel Farkındalık: Öğrencilerimizin kişisel yeteneklerini keşfederek, kendilerini ve kişiliklerini güçlendirmek adına gerekli tüm donanımları tanımalarını sağlıyoruz.
 • Kişisel Değerleri Edinme Becerisi: Öğrencilerimizin toplumda saygın bir birey olabilmek için sorumluluk, kendini ifade edebilme, eleştirebilme, farklı bakış açıları geliştirme ve liderlik edebilme gibi değerler edinmesini sağlıyoruz.
 • Toplumda Edinmek İstediği İmaj: Her öğrencimizin kendini geliştirme yolunda kendi rotasını çizmesini sağlıyoruz.
 • Yaratıcılık Becerisi: Kişisel imajını oluştururken öğrencilerimize yaratıcılığı olduğu alanları keşfetmesini ve bu yeteneklerini nasıl geliştirebileceğini öğretiyoruz.
 • Spor Becerisi: Okulumuzda her bir öğrencimizin tüm spor branşlarını tanımasını ve mezun olurken en az bir spor dalında beceri sahibi olmasını ve uzmanlaşmasını hedefliyoruz.
 • Sanat Becerisi: Öğrencilerimizin sanat alanındaki tüm becerileri öğrenerek, ilgi ve yeteneğinin olduğu sanat dalında kendini geliştirmesini sağlıyoruz.
 • Müzik Becerisi: Her bir öğrencimizin temel ritim ve müzik eğitimini aldıktan sonra yeteneği olan enstrümanı seçmesini ve bu alanda kendini geliştirmesine özen gösteriyoruz.
 • Bilime Katkı: Öğrencilerimizin öncelikle bilimin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemini öğrenmesini, ardından kendi donanımıyla bilimin hangi alanında yer almak istediğini keşfetmesini sağlıyoruz.
 • Teknoloji Üreticisi: Her bir öğrencimizin yaşadığı yüzyılda, teknolojinin önemini bilmesini ve onu doğru kullanmasını sağlıyoruz.

Topluma Katkı Projeleri

Vega Okullarında her bir öğrencimizin çevresinin farkında olmasını önemsiyoruz.

 • Gerçek Toplumsal Sorunları Ele Alma: Öğrencilerimizin toplumdaki gerçek sorunları bulup çözüm üreterek, topluma katkı sağlamalarını hedefliyoruz.
 • Teknoloji ve Bilimle Üretebilme: Her öğrencimizin çözüm bulmak istedikleri toplumsal sorunu, teknoloji ve bilimden destek alarak ve proje üreterek sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini hedefliyoruz.
 • Disiplinler Arası Bağlantıyla Çözüm Bulma: Öğrencilerimizin sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmek için eğitim ve öğrenim hayatları boyunca öğrendikleri bilgi ve becerileri bir bütün haline getirmelerini, proje ve çözüm üretmelerini sağlıyoruz.
 • Toplum Farkındalığı Kazanma: Öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri projelerle toplumdaki farklılıkları ve ihtiyaçları anlamalarını ve hayatı tanımalarını sağlıyoruz.
 • Girişimcilik Becerisi Kazanma: Öğrencilerimizin toplumsal ihtiyaçlarının farkına varıp, bunlarla ilgili doğru zamanı, danışmanı ve fonlama imkânını bulma çabası yaratmayı hedefliyoruz. Böylelikle topluma katkı sağlarken sürekliliğin önemini anlamalarını hedefliyoruz.
Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.