Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
EĞİTİM PROGRAMIMIZ

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

VEGA Okullarında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi, her öğrenci için özel, kişisel ve sosyal gelişim değerlendirmesi yapmaktadır. Temel amaçlarından biri çocuğun gelişim takibini yapmak, diğeri ise yaşanan zorlukları soruna dönüşmeden tespit etmek ve önlemeye destek olmaktır. Kısaca, okulumuzdaki rehberlik anlayışını "Gelişimsel ve Önleyici" olarak tanımlayabiliriz. Bu doğrultuda Rehberlik Servisi, öğrencilerin;

Kendilerini tanımalarına,

Sağlıklı bir öz benlik geliştirmelerine,

Kendine-başkalarına saygılı olmalarına,

Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine,

İlgi alanlarına ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı,

Kariyer planlamasına başlamayı hedeflemektedir.

VEGA Okullarında, velilere de çocuklarının gelişim dönemlerini daha iyi anlamaları ve onlara olumlu destek olmaları için yıl içinde seminerler yapılmaktadır.

Veli Eğitim Programı

Öğrenci velileri de çeşitli zamanlarda okula davet edilerek, Rehberlik Koordinatörlüğü ile çeşitli konularda -sınav sistemi, alan seçimi, sınav kaygısı, ebeveyn olma vb. konularda bilgilendirilmektedir.

Kariyer Dosyası

Her öğrencimizin mesleki yönlendirmesini en iyi şekilde yapmak için kariyer dosyaları hazırlarız.

Öğrenciler yetenekleri doğrultusunda oluşturulan Yetenek Programı’na dahil edilerek, yıl boyunca yetenekli oldukları alanda çalışmalara katılırlar. Yılsonunda, yaptığı çalışmaların sunumu yapılarak, Kariyer Gelişim Dosyası hazırlanır. Liseden mezun olana kadar yaptığı çalışmalar gözlemci değerlendirmeleri baz alınarak ilgileri doğrultusunda okul ve meslek alanına yönlendirmeler yapılır.

Yetenek testi uygulaması lise eğitimi süresince yılda bir kez yapılır. Her öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yapılan test ile öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarında gelişmeler ve değişmeler olup olmadığı takip edilerek Kariyer Dosyasının oluşturulması, baskın yetenek alanında dikey gelişmenin gerçekleşmesi sağlanır. Bu gelişmeler doğrultusunda, bir önceki seneyle aynı ya da farklı bir yetenek alanına yönlendirilir. Yönlendirilebilir. Her öğrenci yetenek ve ilgisi doğrultusunda "Meslekler ve Kariyer Planlama" etkinliklerine katılır.