Öğrenci Takip Sistemi İK
EN
EĞİTİM PROGRAMIMIZ

REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Okullarımızda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimlerimiz esas olarak öğrencilerin kendilerini tanıma süreçlerinde onlara rehberlik etmeyi amaçlar. Güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeleri, potansiyellerini güçlendirip zayıf yönlerini geliştirmeleri konusunda onları destekler ve kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrenci ile akademik hayat, bilişsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim başlıklarını içeren çok boyutlu bir çalışma yürüten birimimiz bu konuda öğretmen ve veli ile iş birliği içinde çalışır.

Birimimizin çalışma sürecinde, öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrenci ve velileri ile ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerin yanı sıra öğrencilere yönelik ders içi ve ders dışı gözlemler ve bu gözlemleri güçlendirmek adına bir çok test ve envanter kullanılır.

Uygulanan Test/Envanterler: Okullarımızda öğrencilerin bireysel potansiyelini daha iyi anlayabilmek için kademelerin özelliklerine uygun envanter ve testler kullanılmaktadır. Ebeveyn tutum ölçeği, Timi, Öğrenme Stilleri Envanteri, Çoklu Zeka Ölçeği, Kent EGY, Bender Gestalt Testi, Benton Görsel Algı Testi, Frostig, Metropolitan öğrencilerimize uygulanan testlerden bazılarıdır.

Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar: Koruyucu ve önleyici rehberlik kapsamında birimimiz her ay kademelerin yaş özelliklerine uygun eğitimler planlar. Mahremiyet eğitimi, ergenlik dönemi bilgilendirmesi, akran zorbalığı, duyguları tanıma ve ifade edebilme, sağlıklı yaşam, verimli ve etkili ders çalışma, zaman yönetimi, sınav kaygısı ve motivasyon, sosyal beceri geliştirme, sorumluluk alma, etkili iletişim, teknoloji kullanımı, yaratıcı düşünme vb. konular Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz tarafından eğitimi verilen konular arasındadır. Oryantasyon çalışmaları ile yeni öğrenci ve velilerimizin girdikleri yeni durum ve ortama en kısa sürede alışmaları hedeflenir. 1. sınıf öğrencilerimizin okul olgunluğu ve okula hazır olma düzeylerini belirlemek amacıyla tarama çalışmaları da yapan birimimiz alınan sonuçlar üzerinden (okuma-yazma, İngilizce, bilişsel-duygusal-sosyal alanlardaki durumlar) ideal sınıf oluşumları konusunda rehberlik de eder. Ayrıca düzenlenen seminerler ve her ay gönderilen veli bültenleri ile velilerin bilgilendirilmesi sürecine katkı sağlar.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz öğrencilere yönelik farklı konularda bilgilendirme amaçlı sunumlar (etkili çalışma, zaman yönetimi, sınav kaygısı vb.), hedef belirleme çalışmaları, Kariyer Günü Etkinlikleri vb. düzenler. Lise kademesinde kariyer eğilimlerini belirlemeye yönelik envanter uygulamaları ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun kariyer tercihleri yapmaları hususunda destek verilir.