Öğrenci Takip Sistemi
EN
UZAKTAN EĞİTİM

TOPLUM 5.0

Vega'da Toplum 5.0

Toplum 5.0, dijitalleşmenin ve robotların etkisini demografik, ekonomik, etik ve sosyolojik yönden değerlendirerek, insanların makine ve robotlarla ilişkisinin en verimli biçimde sağlandığı 'süper akıllı toplum' modelini öneriyor. Bu bağlamda, Toplum 5.0, bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçişi ifade ediyor. Avcı toplumu ile başlayan insanlık çağı, bugün artık bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçiş yapma sürecinde.

Toplum 5.0, Endüstri 4.0'ın getirdiği teknolojik yenilikleri topluma en verimli şekilde entegre ederek, ülkenin geleceğini yıkıma uğratabilecek kadar ciddiyet teşkil eden bu sorunları ortadan kaldırabilecek bir devrim olarak değerlendiriliyor.

Toplum 5.0 felsefesinin ülkemizde iyi anlaşılması gerekiyor. Toplum 5.0 sadece teknolojinin gücünü arttırmayı değil aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini de arttırmayı amaçlayan bir felsefe olduğunu unutmadan, ülke olarak teknolojik ve toplumsal dönüşümün getireceği değişimleri içselleştirebilmeliyiz. 'Endüstri 4.0' yarışından kopmayarak 'Toplum 5.0' felsefesini kavramalıyız.

Makineler değil; İnsana odaklanmalı...

Dijitalleşme bugünün çağı için bir araçtır, ama bizler insanlar olarak merkezi aktörler olarak kalacağız.

Teknoloji tarafından yönlendirilen bir toplum yerine gelecekte sosyal gelişimi destekleyen, insanları mutlu eden ve sosyal gelişimi tüm koşullarda sağlayan bir toplum kurmak için değerler üretmek gereklidir. Çünkü insan yaşamının temeli ihtiyaç duyulan toplumdur. Gelecekte insani değerlere sahip çıkan, teknolojiden bağımsız yetenekle donatılmış, yaşam becerileri olan bir genç nesil olmalıdır.

Vega Okulları olarak insanlık değeri ve entelektüel meraklılıkla yetiştirilen genç insanlar dünyayı yönetecek kadrolarda yer almak için okulumuzda eğitim alırlar. Akademik mükemmellik için öğrencilerimiz seçkin bir öğretmen grubuyla birlikte çalışır, bir üst eğitim hayatına hazırlanırlar.

En büyük farkımız...

Hayat başarısına ve çocuğun kişisel gelişimine odaklanmamızdır.

Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.