Öğrenci Takip Sistemi
EN
VEGA'DA YAŞAM

YETENEK

TEMEL YETENEK ALANI

Yetenek Atölyelerinin içeriği anaokul ve ilkokul öğrencileri için hazırlanmıştır.

Yetenek Atölyeleri ekim ayının 3. haftasında başlar, haziran ayında sona erer. Sınıf mevcudu maximum 24 kişidir. Akademik süreçte her öğrenci yıl boyunca yapılan test sonuçları, öğretmen ve aile değerlendirmelerine göre yetenek programına dahil olur.

Okulun yetenek haritası çıkarılarak programlar planlanır.

Yetenek programlarına katılım; baskın alanlarına, grubun yetenek haritasına, ilgili öğretmenlerin görüşlerine ve velilerden alınan görüşlere göre gerçekleşir.

VEGA Okulları Yetenek Akademisi bu alanda Temel Yetenek Programı uygulanır.

Bu program, beş farklı alanda çalışmalarını yürütür. Her alanın içerisinde programın kapsamına göre belirlenen haftalık işleyişle öğrencilerimizin tüm alt alanlarda eğitim alması sağlanır. Programın uygulandığı alanlarda Altınbaş Üniversitesi ile iş birliği yapılarak Yetenek Akademisi eğitmenleri ile çalışılır.

 • Anaokulu ve ilkokul 1.-2.-3. sınıf öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarını tanıyarak gelişimlerini desteklemek,
 • Öğrencilerin yetenek gelişimlerini yetenek testini her yıl uygulayarak izleyebilmek,
 • Okulumuzda yetenek ve ilgi alanlarına özel bir uygulama modeli geliştirmek,
 • Yetenek Akademisi ile ülkemizde eğitim sisteminin daha da geliştirilmesine katkı sağlamak ve destek sunmak.

YETENEK ATÖLYESİ ÜRÜNLERİ/YETENEK ÜRÜN DOSYASI

Keşfedilen yetenek ve ilgileri doğrultusunda yerleştirildikleri VEGA Okulları Yetenek Akademisi alt alanlarında, öğrencilerimizin yaptığı tüm çalışmalar ve ürünler sergilenmektedir.

Katıldıkları "Yetenek Akademisinde" ürün ortaya koymak, üretmek, ürettiklerini grup arkadaşları ile paylaşmak, yeteneklerini başkalarına sergilemek için fırsat tanınmaktadır.

Bu sayede VEGA Okulları öğrencilerimizin ürettikleri projeler, katıldıkları çalışmalarda sosyal gelişimlerini de desteklemekteyiz.

YETENEK PERFORMANS ÜRÜNLERİ

VEGA Okulları öğrencilerimizin katıldığı "Yetenek Akademisinde her öğrencinin performansı yakından takip edilir. Performans değerlendirme formları ve gözlem formları doldurularak gelişimleri spesifik olarak takip altında tutulmaktadır.

KARİYER DOSYASI

İlgi ve yeteneği doğrultusunda Yetenek Akademisine alınan VEGA Okulları öğrencilerimize ait kişisel hazırlanan/oluşturulan bir dosyadır. Dosya içerisinde öğrencinin akademideki bireysel gelişimi, grup içerisindeki gelişimi, yeteneği ve ilgi alanlarındaki değişimler kayıt altına alınır.

Öğrencimizin akademiye başladığı dönemde öz değerlendirmesi alınarak beklentilerinin ne kadarının karşılandığı sene sonu değerlendirmeye tabi tutulur.

Yılsonunda Yetenek Akademisi Sertifikası öğrencimize verilir.

YETENEK GÜNÜ/YETENEK HAFTASI

Yetenek Akademisinin farklı alanlarına hitap edecek şekilde alanlarında uzman kişiler Yetenek Günü/Yetenek Haftasındaki etkinliklerimize dâhil edilir. Öğrencimiz profesyonel kişilerle yakından tanışma/alanı ile merak ettiklerini paylaşma olanağı bulur.

Öğrencilerimiz Yetenek Gününde/Haftasında büyük bir grup karşısında çalışmalarını sergileyerek özgüvenli, kendinden emin, üreten bireyler olarak kendilerini ifade edebilme becerisini elde etmiş olurlar.

TEMEL YETENEK PROGRAMLARI

Sözel Dil Temel Yetenek Programı

Programın amacı, öğrencilerin sözel - dil alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek, bu alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve program sonunda bu alanla ilgili yetenek düzeylerini geliştirmektir.

Programın Kapsamı

 • TÜRKÇE SUNUM
 • TÜRKÇE TİYATRO
 • RESİM - HİKAYE ÇALIŞMALARI
 • ARAŞTIRMA - SUNUM BECERİSİ
 • YARATICI YAZARLIK
 • GAZETECİLİK

Matematik - Mantık - Doğa Temel Yetenek Programı

Öğrencilerin matematik - mantık - doğa yetenek alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek bu alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve program sonunda bu alanla ilgili yetenek düzeylerini geliştirmektir.

Programın Kapsamı

 • Yaratıcı Düşünme Stratejileri (Morfolojik Sentez Ürün Sunumu)
 • Stratejik Düşünme Becerileri
 • Matematik – Mantık Akıl Oyunları
 • Robotik-Kodlama

Görsel / Uzamsal Temel Yetenek Programı

Öğrencilerin görsel - uzamsal alandaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek onların bu alanla ilgili çalışmalara katılmasını sağlamak ve program sonunda yaparak - yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmeleridir.

Programın Kapsamı

 • EBRU SANATI
 • ORİGAMİ
 • TAŞ BOYAMA
 • SERAMİK
 • 3 BOYUTLU SERAMİK MODELLEME
 • BASKI
 • RÖLYEF KABARTMA
 • QUILLING
 • İKİ BOYUTLU RENKLİ ÇALIŞMALAR

Sosyal / Kişisel - Öze Dönük Temel Yetenek Programı

Öğrencilerin sosyal - kişisel öze dönük alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek bu alanla ilgili çalışmalara katılmalarını desteklemek ve program sonunda yaparak - yaşayarak öğrenmelerini sağlayarak kendilerini bu alanda geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Programın Kapsamı

 • Düşünme Becerileri
 • Sosyal Beceri
 • Tarih Eğitimi
 • Liderlik
 • Girişimcilik

Bedensel – Kinestetik Temel Yetenek Programı

Programın amacı, bedensel – kinestetik alanda, öğrencilerin belirli spor dallarıyla ilgili hazır bulunuşluklarının belirlenmesi, temel hareket becerilerinin kazanılması, yatkınlıklarına uygun spor branşlarının belirlenmesi, temel teknik beceri eğitimleriyle öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle çocukların yatkınlıklarına ve ilgi alanlarına uygun spor branşlarına yönelmeleri, gelecekte de her daim yaşam kalitelerini yükseltecek olan sporun içinde bulunmalarıdır.

Programın Kapsamı

 • KIDS MOVEMENT TRAINING (Çocuklar İçin Hareket Eğitimi)
 • CİMNASTİK
 • MODERN DANS

YETENEK AKADEMİSİ

BRANŞ YETENEK ALANI

Yetenek Akademilerinin içeriği ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanmıştır

Yetenek Akademisi uygulama aşamalarının başında, öncelikle öğrencilerin yetenek ve ilgi haritalarının oluşturulması amacıyla ortaokul ve lise için düzenlenmiş formlar, öğrenciler tarafından doldurulur. Öğrenciler yetenekleri doğrultusunda oluşturulan Yetenek Programı’na dahil edilerek, yıl boyunca yetenekli oldukları alanda çalışmalara katılırlar. Yılsonunda, yaptığı çalışmaların sunumu yapılarak, Kariyer Gelişim Dosyası hazırlanır. Liseden mezun olana kadar yaptığı çalışmalar gözlemci değerlendirmeleri baz alınarak ilgileri doğrultusunda okul ve meslek alanına yönlendirmeler yapılır.

Yetenek testi uygulaması lise eğitimi süresince yılda bir kez yapılır. Her öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başlamadan yapılan test ile öğrencinin yetenek ve ilgi alanlarında gelişmeler ve değişmeler olup olmadığı takip edilerek Kariyer Dosyasının oluşturulması, baskın yetenek alanında dikey gelişmenin gerçekleşmesi sağlanır. Bu gelişmeler doğrultusunda, bir önceki seneyle aynı ya da farklı bir yetenek alanına yönlendirilir. Her öğrenci yetenek ve ilgisi doğrultusunda "Meslekler ve Kariyer Planlama" etkinliklerine katılır.

Bu düzeyde Yetenek Akademisi çalışmalarının yapılması; kendileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak, yetenek ve ilgilerini keşfetmelerine yardımcı olmak, meslek seçiminde yönlendirme yapmak, yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlanmak, yetenek gelişimini destekleyerek akademik başarısını arttırmak, yetenekli çocukların eğitimiyle ülke kalkınmasına ve eğitim sisteminin gelişmesine destek olmak bakımından önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Maslow’ un öğretisinde olduğu gibi kendini iyi tanıyan yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda doğru tercihler yapan bireyler, gelecekte de mutlu ve başarılı insanlar olarak "Kendini Gerçekleştirme" potansiyellerini ortaya koyarlar.

 • Yetenek Akademileri ekim ayının 3. haftasında başlar, haziran ayında sona erer. Sınıf mevcudu maximum 24 kişidir. Akademik süreçte her öğrenci yıl boyunca yapılan test sonuçları, öğretmen ve aile değerlendirmelerine göre yetenek programına dahil olur.
 • Okulun yetenek haritası çıkarılarak programlar planlanır.
 • Yetenek programlarına katılım; baskın alanlarına, grubun yetenek haritasına, ilgili öğretmenlerin görüşlerine ve velilerden alınan görüşlere göre gerçekleşir.

VEGA Okulları Yetenek Akademisi bu alanda Branş Yetenek Programı uygulanır.

Bu program, yedi farklı branşta çalışmalarını yürütür. Her alanın içerisinde programın kapsamına göre belirlenen haftalık işleyişle öğrencilerimizin tüm alt alanlarda eğitim alması sağlanır. Programın uygulandığı alanlarda Altınbaş Üniversitesi ile iş birliği yapılarak Yetenek Akademisi eğitmenleri ile çalışılır.

 • Branş Yetenek Programları 4, 5, 6, 7, 8 ve lise sınıflarına uygulanır.
 • Öğrencilere önce "Yetenek Testi" uygulanır.
 • Test formları, öğrenciler tarafından doldurulur.
 • Bu testler yılda en az bir kez uygulanır.
 • Programlar, öncelikle okulun öğretmenleri ile ihtiyaç halinde dışarıdan destek alınarak yapılır.
 • Programın yürütülmesinde ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ’nden destek alınır.
 • Okul dışı saatlerde uygulama yapılabilir.

YETENEK AKADEMİSİ ÜRÜNLERİ/YETENEK ÜRÜN DOSYASI

VEGA Okulları öğrencilerimizin keşfettiğimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yerleştirildikleri alt alanlarında yaptıkları çalışmalar ürünleri sergilerler.

Katıldıkları "Yetenek Akademisinde" ürün ortaya koymak, üretmek, ürettiklerini grup arkadaşları ile paylaşmak onların yeteneklerini başkalarına sergilemede onlara büyük bir fırsat tanımaktadır.

VEGA Okulları öğrencilerimizin ürettikleri projeler, katıldıkları çalışmalarda sosyal gelişimlerini de desteklemekteyiz.

YETENEK PERFORMANS ÜRÜNLERİ

VEGA Okulları öğrencilerimizin katıldığı "Yetenek Akademisinde her öğrencinin performansı yakından takip edilir. Performans değerlendirme formları ve gözlem formları doldurularak gelişimleri spesifik olarak takip altında tutulmaktadır.

KARİYER DOSYASI

İlgi ve yeteneği doğrultusunda Yetenek Akademisine alınan VEGA Okulları öğrencilerimize ait kişisel hazırlanan/oluşturulan bir dosyadır. Dosya içerisinde öğrencinin akademideki bireysel gelişimi, grup içerisindeki gelişimi, yeteneği ve ilgisindeki değişimler kayıt altına alınır.

Öğrencimizin akademiye başladığı dönemde öz değerlendirmesi alınarak beklentilerinin ne kadarının karşılandığı sene sonu değerlendirmeye tabi tutulur.

Yılsonunda Yetenek Akademisi Sertifikası öğrencimize verilir.

YETENEK GÜNÜ/YETENEK HAFTASI

Yetenek Akademisinin farklı alanlarına hitap edecek şekilde alanlarında uzman kişiler Yetenek Günü/Yetenek Haftasındaki etkinliklerimize dâhil edilir. Öğrencimiz profesyonel kişilerle yakından tanışma/alanı ile merak ettiklerini paylaşma olanağı bulur.

Öğrencilerimiz Yetenek Gününde/Haftasında büyük bir grup karşısında çalışmalarını sergileyerek özgüvenli, kendinden emin, üreten bireyler olarak kendilerini ifade edebilme becerisini elde etmiş olurlar.

BRANŞ YETENEK ALANLARI

Sözel - Dil Branş Yetenek Programı

Öğrencilerin sözel - dil alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek bu alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve program sonunda öğrencilerin alanla ilgili yetenek, ilgi ve yönelim düzeylerini geliştirmektir.

Programın Kapsamı

 • TÜRKÇE SUNUM
 • İNGİLİZCE TİYATRO
 • DİJİTAL VATANDAŞLIK
 • MEDYA OKUR-YAZARLIĞI
 • GAZETECİLİK
 • DİJİTAL GAZETE

Matematik - Mantık Branş Yetenek Programı

Öğrencilerin matematik - mantık alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek, alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve program sonunda öğrencilerin yetenek ve ilgi düzeylerini geliştirmektir.

Programın Kapsamı

 • Yazılım Kodlama / Robotik
 • Astronomi Ve Uzay
 • Nanoteknoloji (Nanohealth)
 • Genetik Tıp

Görsel - Uzamsal Branş Yetenek Programı

Öğrencilerin görsel - uzamsal alandaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek, alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve yaparak - yaşayarak öğrenmeleri amaçlanarak bu alanla ilgili yetenek ve ilgi düzeylerinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Programın Kapsamı

 • Moda Tasarımı
 • Seramik Atölyesi
 • Sanat Atölyesi

Sosyal / Kişisel-Özel Dönük Branş Yetenek Programı

Öğrencilerin sosyal / kişisel - öze dönük alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve program sonunda yaparak - yaşayarak öğrenmelerini destekleyerek bu alanda gelişmelerine katkıda bulunmak.

Programın Kapsamı

 • Felsefe
 • Liderlik
 • Satış Pazarlama
 • İnsan Kaynakları
 • Girişimcilik

Bedensel Kinestetik Branş Yetenek Programı

Öğrencilerin bedensel - kinestetik alandaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve program sonunda yaparak – yaşayarak öğrenmelerini destekleyerek bu alandaki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Programın Kapsamı

 • Masa Tenisi
 • Yüzme
 • Basketbol
 • Futbol
 • Voleybol

Müzikal Branş Yetenek Programı

Program, öğrencilere Türk ve dünya müziği hakkında entelektüel bilgi vermenin yanı sıra, iyi müzik dinleyicileri yetiştirmeyi ve öğrencilere hangi meslek grubunu seçerse seçsin, toplumda fark yaratabilme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. Her öğrencinin, edindiği bilgi ve kültür sayesinde seçmiş olduğu enstrümanla sunum yapabilecek düzeye gelmesi amaçlanmaktadır.

Program Kapsamı

 • Gitar
 • Piyano
 • Keman
 • Vurmalılar
 • Orkestra

Doğa Branş Yetenek Programı

Öğrencilerin doğa alanındaki yetenek, beceri, ilgi ve yönelimlerini belirleyerek bu alanla ilgili çalışmalara katılmalarını sağlamak ve program sonunda yaparak - yaşayarak öğrenmelerini destekleyerek bu alandaki yetenek düzeylerini geliştirmektir.

Programın Kapsamı

 • Doğa Fotoğrafçılığı
 • Botanik
 • Jeoloji
 • Arkeoloji
 • Meteoroloji

Vega'da Okuma Yazma Kültürü

Dil gelişiminin en temel 2 becerisi okuma ve yazmadır. Bu sebeple kütüphane kullanımından her gün olan okuma saatlerine atölye çalışmalarından, yazar etkinliklerine kadar okuma yazma gelişimi etkin bir şekilde sağlama hedeflenir.

Bize ne sormak istiyorsunuz?
Formdaki alanları doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.