X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

Akademik Organizasyon

Vega Okullarında eğitim-öğretim kalitesini garanti altına almak için etkin çalışan bir akademik organizasyon yapısı ve deneyimli bir akademik kadro bulunur. Eğitim-öğretim uygulamalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinin süpervizyonu ve eğitim kalitesinin geliştirilerek sürdürülmesi Vega Okulları Akademik Kurulu tarafından takip edilir. 

Akademik Kurul bölüm başkanlıkları ile etkin bir işbirliği ve takip içinde eğitim-öğretimi sürekli olarak geliştirir. Vega Okullarında eğitim-öğretim aşağıdaki akademik bölümlerin organizasyonunda yürütülür.

 

 1. Okulöncesi Bölümü
 2. İlkokul Bölümü 
 3. PDR Bölümü 
 4. Yabancı Diller Bölümü 
 5. Spor Bölümü 
 6. Sanat Bölümü
 7. Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 
 8. Matematik Bölümü 
 9. Fen Bilimleri Bölümü 
 10. Sosyal Bilimler Bölümü 
 11. Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Bölümü 
 12. Ölçme-Değerlendirme Bölümü