X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

Anaokulu

Okul öncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin bireyin gelecekteki başarısı üzerinde büyük önemi vardır. İnsan hayatı açısından bu denli değer taşıyan okul öncesi dönemde öğrencilerimizin gelişimini en verimli şekilde desteklemek için anaokullarımızda dünya genelinde uygulanan GEMS (Great Explorations in Math and Science), High-Scope gibi uluslararası düzeyde etkisi kanıtlanmış programlar uygulanır.

Ayrıca; müzik, görsel sanatlar, drama, yüzme, oyun ve fiziki etkinlikler, satranç ve kodlama gibi branş dersleri verilmektedir

Okul öncesi eğitim düzeyinde temel hedeflerimiz; öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişimlerinin desteklenmesi; anadil ve yabancı dil becerilerinin arttırılması, temel yaşam ve özbakım becerilerinin geliştirilmesi ve ilkokula hazır hale getirilmeleridir. 

Anaokullarımızda bir yandan öğrencilerimizin anadillerini geliştirme çalışmaları devam ederken diğer yandan yabancı dil eğitimleri başlar. Okullarımızda anadil ve ikinci dil edinme kuram ve ilkeleri paralel bir şekilde yürütülür. "Eş dil öğrenimi" olarak tanımlanan bu yöntemle öğrencilerimizin çift dilli, değişik kültürler ve diller konusunda farkındalık kazanmış dünya insanları olmalarına olanak sağlanmaktadır. 

Okulumuzda teknoloji laboratuvarı ve robotik sınıfı bulunur. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi çocuklarımızın teknolojiyi kullanma yetisinin geliştirilmesini, bilişim teknolojileri alanındaki bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanmalarını sağlamayı ve teknolojiyi takip etmelerini destekleyerek geleceğe hazır bireyler yetiştirmeye amaçlamaktadır.

Vega Okullarında okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları okul öncesinde başlar. Hazırlık Grupları Ses Temelli Eğitim Programımızda; ses hissettirme, ses tanıma, sesi yazma ve ses birleştirme çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin ilkokula temel oluşturacak becerileri kazanmaları hedeflenir. Bu program ilköğretim sınıf öğretmenleri rehberliğinde anaokulu sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.