X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

Eğitim Amacımız

Vega Okullarında çocuklarımızın temel eğitimsel ve gelişimsel ihtiyaçları ile 21. yüzyılın beklediği yetkinlikleri dikkate alan ve bunları özgün bir şekilde harmanlayan dengeli bir öğretim programı uygulanır. 

Okullarımızdan mezun olan çocuklarımız bir yandan matematik, bilim, diller (anadil ve yabancı dil), sanat, spor, teknoloji gibi evrensel alanlardaki temel yetkinlikleri güçlü bir şekilde edinirler ve geçerliği olan ulusal ve uluslararası sınavlarda yüksek bir performansla gösterirler.

Bununla birlikte, çocuklarımız 21. yüzyılın beklediği eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, yaratıcılık, dijital okuryazarlık, sürdürülebilirlik gibi becerileri edinmiş, uluslararası alanda rekabet edebilecek lider adayları olarak yetişirler. 

Vega’da öğrenme okulun sınırları içinde kalmaz, okul içi ve okul dışı, yüzyüze ve uzaktan deneyimlerle farklı yaşam alanlarına transfer edilir ve pekişir.