X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

Ortaokul

Vega Okullarında ortaokul eğitiminin amacı öğrencilerin matematik, fen temel yetkinliklerin üstüne üst düzey yetkinliklerin inşa edilmesidir.

Ortaokul kademesinde her öğrencimize bir mentor öğretmen birebir danışmanlık yapar. Buradaki amaç öğrencinin ders çalışma planlarını kişisel özelliklerine göre hazırlamak, LGS süresince öğrencinin motivasyonu arttırmak, aile ile okul arasında etkin ve güçlü iletişim kurmak, diğer branşlar ile işbirliği yaparak ve sınav tekniklerini öğreterek öğrencinin sınavlardaki başarısını arttırmaktır. En fazla 10 öğrenciye bir mentör öğretmen atamasının yapıldığı bu sistemde mentör öğretmenlerimiz düzenli olarak öğrencilerle bireysel ve toplu görüşmeler yapmaktadır. Bu görüşmeler ihtiyaç halinde velilerin katılımıyla da gerçekleştirilmektedir.

Okullarımızda öğrencilerin derslerde edindiği kazanımlar düzenli bir sınav programı ile takip edilir. Tüm kademelerde belirli aralıklarla Haftalık Deneme Sınavı (HDS) ve Aylık Deneme Sınavı (ADS) uygulanır. 8. Sınıflarımızda ise her hafta bir Liselere Geçiş Sınavı (LGS) denemesi uygulanır. Deneme sınavları sonrasında tüm sorular ilgili derslerde çözümlenerek, planlı etüt saatleri ile eksik kalan kazanımlar üzerine çalışmalar yapılır ve öğrencilerimizin eksik bilgileri mutlaka tamamlanır.

Ayrıca öğrencilerin sınav başarılarını artırmak için; rehberlik birimimiz tarafından sınav bilgilendirme çalışmaları, motivasyon, hedef belirleme, tercih danışmanlığı, sınav taktikleri, sınav kaygısı ile baş etme gibi konulara yönelik bireysel ve grup çalışmaları da yürütülür.

Akademik başarı; sosyal, fiziksel ve duygusal açıdan topyekûn bir gelişimin eseridir. Bu nedenle VEGALI her öğrenci ilgi ve yeteneği doğrultusunda en az bir enstrüman ile kendini ifade edecek ve en az bir spor branşını hayatına katacak şekilde yetiştirilir. Spor ve sanat alanlarında öğrencilerine zengin seçenekler sunan VEGA Okullarının amacı; öğrencilerinin kendilerini tanımaları ve yeteneklerini açığa çıkarabilmeleri için onlara gereken desteği vermektir. 3. sınıfın sonuna dek solfej eğitimleri tamamlanan Vega Okulları öğrencileri, 4. Sınıftan itibaren deneyimli öğretmenlerimizin yaptığı testlerle yetenek ve anatomik özellikleri doğrultusunda bir enstrümana yönlendirilir. Öğrencilerinin spor alanındaki yeteneklerini de keşfederek öğrencilerinin fiziksel gelişimlerini mezun olana dek takip eder.