X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

İlkokul

Vega Okullarında ilkokul eğitiminin amacı okuma, matematik, bilim, sanat, spor ve dillerde temel yetkinliklerin güçlü bir altyapısının oluşturulmasıdır. 

Vega Okulları İlkokulu 1. sınıfına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz Ağustos ayı sonunda rehber öğretmen, sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninden oluşan bir komisyon tarafından, tanımak amacıyla okulumuza davet edilir.

Eylül ayı başından itibaren öğrencilerimize oyun içerikli fiziksel ve teknolojik etkinliklerle desteklenmiş «İlkokul Oryantasyon ve Uyum Programı» uygulanır.

1, 2 ve 3. sınıflarda öğrenciler Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerini sınıf öğretmenleri ile birlikte işlerler.

4. sınıflarda, "Ortaokula Uyum Programı" kapsamında sınıf öğretmenlerinin haricinde "Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler" branş öğretmenleri de planlanan sürelerde derslere girerler.

Dil eğitiminde amacımız öğrencilerimize dört dil becerisini (okuma - yazma - dinlediğini anlama – konuşma) eşit derecede kazandırmak, kendilerini bu dilde yazılı ve sözlü rahatça ve en önemlisi özgüvenle ifade edebilmelerini sağlamaktır.

Derslerimiz Tema Bazlı (Theme Based) ve İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) Metotlarını temel alarak planlanmakta ve bu metotlara uygun ders kitapları kullanılmaktadır. Her tema ile öğrencinin içinde yaşadığı ortamda benzerlikler ve farklılıkları irdeleyerek ilgili temayı gerektiğinde kendine özgü olarak işleyecek beceri bütünlüğünü öğrencilerimize kazandırma hedeflenmektedir. Bu bilinçle Vega Okullarında kullanılan ders materyallerinin dayandığı pedagojik yaklaşımlar 21.yüzyıl becerileridir.

Hedeflediğimiz kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimiz Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) standartlarına göre 1, 2. ve 3. sınıfın sonunda A1 Dil Seviyesini bitirirler, 4. sınıf öğrencilerimiz ise A2 Dil Seviyesinde çalışmalarını yürütürler.

Okulumuzun ikinci yabancı dili olan "Almanca" dil eğitimine ise tüm ilkokul sınıflarında A2 seviyesinde eğitime yer verilir.

Vega okullarında Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi kademelerinde bilişim teknolojileri ve yazılım derslerimizle öğrencilerimizin Kodlama, Robotik, Tasarım, Oyun ve Dijital Dünya konularında beceriler kazandırmayı ve arttırmayı amaçlıyoruz.

  • Bilgisayarsız unplugged kodlama
  • Scratch JR
  • Scartch 3.0
  • Makey Makey
  • Tinkercad 3D
  • Elektrk Devre Tasarımları
  • Kodu Game Lab
  • VEX IQ Robotics
  • LEGO Wedo Robotics