X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

Uzmanlık Bölümlerimiz

Uzmanlık Bölümlerimiz

Ölçme-Değerlendirme

Vega Okullarında her çocuğumuzun öğrenme hedeflerine ulaştığından emin olmak akademik faaliyetin en önemli boyutudur. Okullarımızda bütüncül bir ölçme değerlendirme yaklaşımı uygulanır. Öğrencilerin öğretim hedeflerine ulaşma dereceleri yapılan çalışmalar ile tespit edilerek eksik olan kazanımlar tamamlanır ve bir sonraki öğrenme hedefine hazır hale getirilirler.

Öğrenciler okula ilk başladıklarında hazırbulunuşluk sınavı uygulanarak sahip oldukları bilgilerin derecesi belirlenir ve bu veriler doğrultusunda öğretim planları yapılandırılır. Düzenli olarak yapılan kazanım ölçme sınavları ile de başlangıçtan geçen süreye kadar öğrenme faaliyetlerinin verimliliği belirlenmekte ve bu bağlamda eksik kazanımı olan öğrencilerimiz için tamamlayıcı çalışmalar planlanmaktadır.

Vega Okullarında süreç, ürün ve sonuç odaklı olarak ölçme değerlendirme çalışmaları dengeli bir şekilde kullanılır. Bu çalışmalar tanılayıcı, biçimlendirici, düzey belirleyici olarak yürütülmektedir. Öğrencinin süreç içerisindeki gelişimini ölçerken temel amacımız bilginin işlevsel hale gelmesini sağlamak, öğrencinin neyi, ne ölçüde öğrendiğini görmek, öğrenmenin sınırlarını genişleterek öğrenciyi bir sonraki eğitim kademesine hazırlamaktır.

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinin farkına varabilmeleri ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmelerini sağlamak amacıyla sınıf içerisinde öz ve akran değerlendirme çalışmaları yürütülür. Bu etkinlikler öğretmen liderliğinde ya da bireysel olarak yapılır. Okulumuz öğrencilerin gelişimleri hakkında geri bildirim verilmesini önemser; öğretmenler, öğrencilere ve ailelere akademik gelişimleri hakkında düzenli geri bildirim verilir.

Vega Okullarında yapılan değerlendirme çalışmaları öğrenciyi sadece puansal bazda analiz etmez. Alternatif ölçme değerlendirme araçları ile süreç içerisindeki öğrenmeleri ve gelişimleri sürekli takip edilerek hem bir üst sınıfa hem de ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık aşamasında destekleyici bir yaklaşım sunar.

VEGA Okulları Ölçme Değerlendirme Bölümü akademik bölümlerle ve öğretmenlerle etkin bir işbirliği yaparak ile öğretim programlarına bağlı olarak öğrencilerden beklenen bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığının ve ne oranda kazanıldığının takibini yapar.

İnsan Kaynakları

Kurumsal hedeflerimize ulaşmanın en önemli yolu, çalışanlarımıza büyük bir ailenin değerli bireyleri olduklarını hissettirmektir.

Vega insan kaynakları politikasının amacı çalışanlarının kurumda çalışmaktan memnun oldukları, desteklendikleri ve kendilerini ayrıcalıklı hissettikleri bir kurum iklimi yaratmaktır. 

VEGA Okullarında çalışmak istiyorsanız özgeçmişinizi ik@vegaokullari.k12.tr  adresine gönderebilirsiniz.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Vega  psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü olarak okul ve aile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımızla tüm öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik olarak sağlıklı gelişimlerine destek oluyoruz.

PDR Uygulamalarımız

 • Okula Uyum Programı
 • Öğrenci Gelişim Takip ve Destek Programı
 • Sınıf Rehberlik Çalışmaları (Yaş dönemi kazanımlarına göre düzenlenmiş)
 • Seminerler (Öğrenci, Veli, Öğretmen)
 • Okul – Aile Etkileşimi Rehberlik Etkinlikleri
 • PDR veli e-bültenleri
 • Topluma Katkı Projeleri
 • Öğrenci Meclisi Çalışmaları
 • Kariyer Gelişimi Programları
 • Test ve Envanterler
 • Mentor Öğretmenlik