X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

lise

Lise

Vega Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatını temel alan, uluslararası yöntem ve tekniklerin de içinde yer aldığı bir program uyguluyoruz. Oluşturduğumuz bu özgün program ile 21. Yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Vega Okullarında Lise kademesinde her öğrenciye bir mentör öğretmen birebir danışmanlık yapar. Buradaki amaç öğrencinin ders çalışma planlarını öğrenme stillerini de göz önünde bulundurarak kişisel özelliklerine göre hazırlamak, YKS süresince öğrencinin motivasyonu sağlamak ve korumak, aile ile okul arasında etkin ve güçlü iletişim kurmak, diğer branşlar ile işbirliği yaparak ve sınav tekniklerini öğreterek öğrencinin sınavlardaki başarısını arttırmaktır. En fazla 10 öğrenciye bir mentör öğretmen atamasının yapıldığı bu sistemde mentör öğretmenlerimiz düzenli olarak öğrencilerle bireysel ve toplu görüşmeler yapmaktadır. Bu görüşmeler ihtiyaç halinde velilerin katılımıyla da gerçekleştirilmektedir.

Liseli öğrencilerimiz, 9 ve 10. Sınıfta müfredata bağlı TYT(Temel Yeterlilik) çalışmalarını sürdürürken 10. Sınıfın sonunda Altınbaş Üniversitemiz akademisyenleri ile işbirliği içinde sürdürdüğümüz meslek envanter çalışmaları ve kariyer planlama eğitimleriyle alan tercihlerini yaparlar. 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerimiz seçilen alan eğitim planlamasıyla, hem TYT hem AYT(Alan Yeterliliği) müfredatının çalışmalarını sürdürerek YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sınavına hazırlanırlar.

Ayrıca sınav grubu olan 11 ve 12. Sınıf alan öğrencilerimiz akademik gelişimlerini müfredatın devamı olarak sürdürülen hafta sonu okulumuzda devam ettirirler. Öğrencilerimiz 12. Sınıfta planlanan program dâhilinde yan dal derslerini de alarak YKS de avantaj sağlarlar.

Ayrıca öğrencilerin sınav başarılarını artırmak için; rehberlik birimimiz tarafından sınav bilgilendirme çalışmaları, motivasyon, hedef belirleme, tercih danışmanlığı, sınav taktikleri, soru çözüm teknikleri, sınav kaygısı ile baş etme gibi konulara yönelik bireysel ve grup çalışmaları da yürütülür.