X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

Eğitim Yaklaşımımız

Eğitim Yaklaşımımız

Vega Okulları başta çocuklarımız olmak üzere okul topluluğuna dahil olan tüm paydaşlar için bir yaşam alanıdır. Bu yaşam alanında birincil önceliğimiz çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almasıdır. Bununla birlikte öğrenmenin çok boyutlu bir olgu olduğunun ve çocuklarımızın farklı gelişimsel ihtiyaçları olduğunun bilincindeyiz. Vega’da zengin öğrenme yaşantıları başta olmak üzere, çocuklarımızın sağlık, güvenlik, beslenme, oyun ve hareket, sosyal ilişkiler ve katılım gibi temel ihtiyaçları bir bütün olarak tasarlanır ve hayata geçirilir. 

Her çocuk birey olarak farklıdır ve bu farklılıkları ile değerlidir. Okullarımızın güvenli ve pozitif ikliminde çocuklarımız farklılıklarıyla sarmalanır ve gelişirler. Öte yandan çocuklarımız Vega Okullarında bir topluluğa ait olmanın bilinci ile de yetişirler. Sosyal sorumluluğu yüksek, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, küresel sorunların çözümü için inisiyatif alan yurttaşlar olarak yetişirler aynı zamanda.

Vega Okulları; mutlu ve başarılı çocukların, memnun ebeveynlerin ve ayrıcalıklı çalışanların olduğu, herkesin birbirinden öğrendiği, bir yaşam alanıdır…