X
Seçilen Kampüs
Öğrenci Bilgileri
Veli Bilgileri

Eğitim Modelimiz

Eğitim Modelimiz

Güçlü Yetkinlikler

Eğitimin amacı çocukların öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, özellikle zorunlu eğitim çağında almaları gereken temel ve üst düzey yetkinlikleri kazandırmaktır. Matematik, bilim, anadil okuryazarlığı, yabancı dil okuryazarlığı, spor, sanat gibi insanlığın evrensel birikimini taşıyan yetkinlikler bireylerin eğitim, iş ve özel hayatlarında mutlu, başarılı ve hayatboyu öğrenen bireyler olabilmeleri için olmazsa olmaz temel yetkinliklerdir. 

Temel yetkinliklerle birlikte 21. yüzyılın beklediği;  eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme, dijital okuryazarlık, karar verme gibi üst düzey yetkinlikleri de kazandırmak kritik önemdedir. 

Bu yetkinliklere sahip olmayan bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve toplumsal hayatta aktif ve yapıcı roller edinmeleri beklenemez. 

Vega okulları deneyimli eğitim kadrosu, öğretim programı ve fiziki altyapısı ile temel ve üst düzey  yetkinliklerin güçlü bir şekilde kazandırıldığı bir eğitim kurumudur.

 

İki Dilli Öğrenme

Araştırmalar, iki dilli veya çok dilli bireylerin, tek dillilere göre gelişmiş planlama yeteneği, daha fazla odaklanma, daha iyi davranış düzenlemesi ve düşüncelerinde daha fazla esneklik gibi önemli bilişsel avantajlara sahip olduğunu gösteriyor. 

Vega’da dil eğitiminin birincil amacı anadil okuryazarlığıdır. Mezunlarımız Türkçe’yi anlama, dinleme, yazma ve sözel ifade gibi dil becerilerinde etkili bir şekilde edinir ve işlevsel okuryazarlıkları yüksek bireyler olarak yetişirler. 

Anadil ile birlikte yabancı dil öğrenimi çağımızın en önemli gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Okullarımızda birinci yabancı dil olarak İngilizce öğretilmektedir. İngilizce akademik, teknolojik, kültürel ve profesyonel dünyada en yaygın kullanılan ortak uluslararası dildir (lingua franca) ve bu dili eğitim-öğretim hayatı boyunca öğrencilerimize güçlü bir şekilde kazandırırız. 

Vega Okulları İngilizce eğitimi alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından Oxford University Press’in akredite edilmiş uygulayıcısıdır. Oxford International Curriculum programını kullanan Vega Okulları Oxford’un 14 ülkede uygulamaya yeni koyduğu sürdürülebilirlik programına Türkiye’den seçilen tek okuldur. 

Vega okullarında öğrencilerimizin yabancı dil gelişimi Oxford Placement Testi ile düzenli olarak ölçülürken, temel eğitimi bitiren öğrencilerimiz Oxford Test of English sınavına katılıp uluslararası geçerliği olan sertifikaya sahip olabilirler. 

Ayrıca üyesi olduğumuz UK Homeschool programı ile ortaokul ve lise öğrencilerimize dünyanın her yerinde lise ve üniversiteye başvurabilmeleri için İngiliz diplomasına sahip olma ayrıcalığı sunuyoruz. UK Homeschool programına katılan öğrenciler için sunulan bir diğer imkân ise, eğitimlerinin son haftasını İngiltere’de tamamlamaktır.

International Corner Programı ile öğrencilerimiz yurt dışı eğitim danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabilmektedir. 25 yılı aşkın bir süredir eğitimin içinde, eğitmen ve öğrencilerle edindiği tecrübeleri kişisel ihtiyaçlara uygun olacak şekilde özel ders, öğrenci koçluğu, yurtdışı eğitim konularında danışmanlık hizmeti veren Senin Geleceğin Yurtdışı Eğitim ve Danışmanlık’tan aldığımız profesyonel destek ile Vega Okulları olarak öğrencilerimizin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve bütçesine en uygun yurtdışı eğitim olanaklarını seçmekte ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Harmanlanmış Öğrenme

Öğrenme artık okulun sınırları dışına taşıyor. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle artık her yeri rahatlıkla bir öğrenme ortamı olarak düşünebilir, okulda öğrendiklerimizi farklı ortamlara taşıyabiliriz. 

Vega’da harmanlanmış öğrenme, bireysel ve yüzyüze öğrenme deneyimlerini grup ve uzaktan öğrenme deneyimleriyle yenilikçi bir şekilde birleştiren bir öğrenme deneyimidir. 

 

İşbirlikli Öğrenme: Proje Tabanlı Öğrenme

İşbirlikli öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenme yöntemi olarak tanımlanmaktadır.

Proje yaklaşımı çağımızın en geçerli problem çözme, yenilik geliştirme yaklaşımlarından biridir. 21. yüzyıl becerilerine odaklanması nedeniyle, proje tabanlı öğrenme modeli aynı zamanda öğrencilerin teknoloji becerilerini de geliştirir. Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurma becerisinin yanı sıra ekip çalışması ve problem çözme becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Projelerin işbirlikçi doğası, aynı zamanda dünya çapında ilerici okullarda uygulanan Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SEL) programlarını da güçlendirmektedir. 

Vega Okullarında teknolojinin etkin kullanıldığı, çocukların işbirliği içinde problem çözme becerileri ve üretkenliklerini geliştirecek projeler geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri desteklenir. Bu projeler akademik alanlarda olabileceği gibi sosyal sorumluluk projeleri de olur.

Kişilik ve Karakter Gelişimi

Eğitimin amacı sadece bilgi ve beceri kazandırmak değildir. Çocuklarımıza insanlığın ve gezegenimizin ortak yararı için ulusal ve evrensel değer ve tutumları kazandırmak, çocuklarımızın iyi insan ve iyi yurttaş olmaları için çabalamak en önemli eğitimsel amaçlarımızdan biridir.

BM’in de kullandığı dörtlü sürdürülebilirlik çerçevesi ile çocuklarımızın çevreyi koruyan, bir arada barış içinde yaşayan, ayrımcılık yapmayan, adil yurttaşlar olması için programlar uygularız.